Výukové materiály pro Vaše školy, pro Vaše děti, pro Vaše občany

Asociace Záchranný kruh vytváří a nabízí velkou řadu vzdělávacích materiálů a pomůcek v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku pro školy, pedagogy, děti a mládež, rodiče, seniory a další cílové skupiny obyvatelstva obcí a měst. 

Všechny materiály a pomůcky jsou vysoce atraktivní a po odborné stránce kvalitní. Většina z těchto materiálů je zcela ZDARMA a dostupná prostřednictvím infoboxů, které pro Vás budujeme a které jsou určeny pro vás, města a obce České republiky!

Podívejte se v sekci pro Vaše školy na vzdělávací materiály, které mohou zástupcům měst a obcí pomoci při vzdělávání občanů v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí a pomáhají Vašim občanům, dětem a mládeži při ochraně jejich zdraví a bezpečí. 

Informujte o Záchranném kruhu Vaše školy, rodiče, seniory, děti a mládež! 

Děkujeme za spolupráci - Vaši záchranáři - partneři Záchranného kruhu 

Komentáře

Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti