Bezpečnostní informační systém
Chodci
Bezpečná doprava > Chodci
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Cestování Evropou v zimě

Francie

Použití zimních pneumatik M + S je doporučeno na komunikacích pokrytých ledem nebo sněhem. Minimální hloubka jejich dezénu je 3,5 mm. V horských oblastech se objevuje značka s nápisem Pneus neige – pneumatiky na sníh, kde je jejich použití nutné.


Pneumatiky s hroty

Použití pneumatik s hroty je umožněno od soboty předcházející 1. listopadu do poslední neděle v březnu pro vozidla o celkové povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a vozidla určená ke komerční přepravě cestujících, a to v rámci celé francouzské silniční sítě; ovšem za podmínky, že rychlost vozidel je menší než 90 km/h. Pokud to povětrnostní podmínky vyžadují, mohou příslušné orgány dobu použití prodloužit. Vozidla registrovaná ve Francii musí být vzadu na levé spodní straně karoserie označena symbolem pro omezení rychlosti - kruh s číslem "90". Řidiči vozidel registrovaných v zahraničí, nejsou striktně povinni používat toto označení na svém vozidle, musejí však dodržovat rychlost předepsanou pro vozidla vybavená pneumatikami s hroty.


Sněhové řetězy

Sněhovými řetězy musí být vybavena vozidla používající komunikace pokryté sněhem v místech, kde je použita příslušná dopravní značka. Za nedodržení tohoto nařízení hrozí pokuty. Vozidla s řetězy nesmí překročit rychlost 50 km/h. Během období tání je na vybraných komunikacích dočasně umístěno speciální dopravní značení známé jako "bariéry tání", pro řízení provozu. Např. pro zabránění poškození povrchu vozovky nákladními vozidly.


Výbava

Povinný je výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj ani lékárnička nejsou pro osobní vozidlo povinné. Celodenní svícení je doporučené. Reflexní vesta je povinná a má být v dosahu řidiče. Použití mobilních telefonů při řízení je zakázáno. Při porušení tohoto nařízení může být řidiči uložena pokuta ve výši až 135 euro a 3 trestné body. Přístroje s obrazovkou, jako jsou přístroje pro hraní videoher či televize, nesmí být při řízení umístěny v zorném poli řidiče. GPS a ostatní satelitní a navigační systémy jsou povoleny.


Dálniční poplatky

Ve Francii je na většině dálnic a některých rychlostních silnicích vybíráno mýtné na mýtných branách. Poplatek je vybírán dle ujetého úseku a kategorie vozidla či přívěsu přímo v mýtných branách. Mýtné je vybíráno nejen od řidičů automobilů, autobusů a nákladních vozů, ale i motocyklů. Kromě mýtného za průjezd dálničních úseků je vybírán poplatek za přejezd některých mostů a tunelů.Itálie

V Itálii není celoplošně zavedeno používání zimních pneumatik. Jednotlivé provincie mohou zavést vlastní právní předpisy, které určují povinnost použití zimních pneumatik a sněhových řetězů. V některých regionech Itálie se jezdí se zimním vybavením již od poloviny října. Dá se říci, že použití zimních pneumatik je v Itálii povinné mezi 15. říjnem a 15. dubnem, ale také i jindy, pokud je to dáno podmínkami. Použití zimní výbavy upravují v Itálii speciální dopravní značky.


Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Vozidla do 3,5 tuny vybavená pneumatikami s hroty nesmí přesáhnout rychlost 120 km/h na dálnici a 90 km/h na ostatních komunikacích. Vozidla musí být vybavena zástěrkami za zadními koly (tyto zástěrky jsou povinné pro vozidla registrovaná v Itálii a jsou doporučené pro vozidla registrovaná v zahraničí). Pneumatikami s hroty musí být vybavena všechna kola (včetně kol přívěsů, pokud jsou taženy za vozidlem). V oblasti Val d'Aosta, musí být vozidla vybavena zimními pneumatikami, nebo musí mít na palubě sněhové řetězy v celém zimním období, od 15. října do 15. dubna. V jiných oblastech, je tato povinnost označena dopravními značkami a platí od 1. listopadu do 15. dubna. Vozidla vybavená řetězy nesmí překročit rychlost 50 km/h.


Výbava

Je nutné mít výstražný trojúhelník. Je povinností nosit reflexní vestu vždy při vystoupení z vozu mimo obec. Svícení je povinné v tunelu a na dálnicích. Zadní světla do mlhy se mohou používat pouze při viditelnosti nižší než 50 m. Mopedy a motocykly musejí svítit vždy. Lékárnička a hasicí přístroj nejsou povinné. Při řízení mohou být použity pouze mobilní telefony s hands-free. Radarové detektory jsou v Itálii zakázány. POI funkci systému automobilových navigací je možné použít k označení polohy pevných radarů.


Lyžaři

Zákon vyžaduje, aby lyžaři a snowboardisté sjíždějící svahy mimo vyznačené tratě měli u sebe zařízení pro sledování (lavinový vyhledávač). Nošení přilby je povinné pro děti do 14 let věku. Předpokládá se, že v blízké budoucnosti bude na některých svazích zakázán snowboarding. Doporučuje se, aby se před cestou turisté informovali o počasí a lavinovém nebezpečí, stejně jako o místních lyžařských zákonech a předpisech.


Dálniční poplatky

V Itálii řidiči platí za využívání rychlostních komunikací dálniční poplatky. Dálniční poplatky jsou vybírány v mýtných branách. Kromě mýtného, které je určeno nejen pro řidiče motorek a osobních vozů, ale i pro řidiče vozů nad 3,5 t, mohou být vybírány poplatky za průjezd některých tunelů. Ty leží především na hraničních přechodech mezi Francií a Itálií.


Horský průsmyk Stelvio

Na komunikaci mezi městem Gomagio a průsmykem je zavedeno mýtné. Řidiči automobilů a motocyklů si musí zakoupit dálniční známku "Green Pass" . Jízdní kola a elektrické automobily jsou osvobozeny.Německo

V Německu musejí být vozidla vybavena v souladu s klimatickými podmínkami. To znamená, že v zimě musí být vybaveno vzhledem ke stavu vozovky vhodnými pneumatikami a nemrznoucí kapalinou pro čištění čelního skla. Předpisy vyžadují použití zimních (popř. celoročních) pneumatik na všech nápravách u osobních aut po celé zimní období. Zimní pneumatiky mají být označeny M + S nebo symbolem sněhové vločky. Motorista řídící vůz, který není přizpůsoben zimním podmínkám silničního provozu (pokud takové nastanou), může být pokutován až do výše 40 euro. Pokud vozidlo není vybaveno pro zimní provoz a způsobí překážku v provozu, může řidič dostat pokutu 80 euro a současně mu mohou být uděleny trestné body. Toto nařízení se vztahuje i na vozidla registrovaná v zahraničí.


Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Používání pneumatik s hroty není povoleno. Použití sněhových řetězů je povoleno, a pro vozidla s nimi je v Německu maximální povolená rychlost 50 km/h. V horských oblastech, za zimních povětrnostních podmínek, je požadavek na použití sněhových řetězů uveden dopravním značením.


Poplatky

V Německu je značně rozšířená dálniční síť a prozatím zde není nutné platit dálniční poplatky pro osobní automobily. Výběr poplatků probíhá pouze u vozů nad 12 t, a to v podobě elektronického mýtného. Ale i v Německu sby se měly poplatky za užívání dálnic a silnic pro motorová vozidla objevit. Dálnice a silnice pro motorová vozidla (označené obdélníkovým značením se symbolem vozidla v bílém) může být používána pouze vozidly, která mohou překročit rychlost 60 km/hod.


Pozor na emisní zóny

V řadě německých měst byly zavedeny tzv. nízkoemisní zóny. Do nich je zakázán vjezd starším vozům a každé vozidlo, které chce do takovéhoto prostoru vjet, musí mít emisní plaketu, která je umístěna na přední sklo jako dálniční známka. Bez plakety hrozí řidiči při vjezdu do zóny pokuta. Plaketu můžete získat na našich stanicích technické kontroly po předložení velkého technického průkazu zhruba za 300 Kč.


Výbava

Výstražný trojúhelník je povinný pro vozy registrované v Německu. Povinná je lékárnička. V zimním období musí vybavení vozu odpovídat povětrnostním podmínkám. V označených úsecích musí být použity sněhové řetězy; platí to i pro vozy s pohonem všech kol. Motocykly a mopedy musejí mít rozsvícená světla i ve dne. Platí povinnost rozsvícení světel v tunelu.


Lyžařská sezona

Lyžařská sezona trvá od listopadu do dubna. Střediska jsou hlavně na jihu země - Bavorsko, pohoří Harz, Černý les a Bavorský Les. V Německu je také populární lední hokej a bruslení. V některých oblastech jsou stezky pro pěší označeny sněžnými ukazateli.Rakousko

V Rakousku musíte mít v případě jízdy po zasněžené silnici zimní pneumatiky (nebo celoroční pneumatiky s označením M+S) v zimním období od 1. listopadu do 15. dubna. Pokud je silnice pokryta sněhem, rozbředlým sněhem nebo ledem, tak je tato povinnost i mimo zákonem vymezené zimní období. Pneumatiky musejí mít minimální hloubku drážek běhounu 4 mm.


Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Je povoleno použití sněhových řetězů. Maximální doporučená rychlost je obvykle 50 km/h. U vozidel s letními pneumatikami je v případě špatné sjízdnosti vozovky úřady vyžadováno, aby byla vozidla vybavena na hnacích kolech sněhovými řetězy. Pneumatiky s hroty mohou být použity pouze na vozidlech s radiálním vzorkem pneumatik, o maximální celkové povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg s maximální hmotností na nápravu nejvýše 1 800 kg. Musejí být namontovány na všech kolech. Je-li tažné vozidlo vybaveno pneumatikami s hroty, pak musí být pneumatikami s hroty na všech kolech vybaven i tažený přívěs. Pneumatiky s hroty mohou být použity pouze od 1. října do 31. května, zvláštními místními předpisy je však možné tuto lhůtu prodloužit. Vozidla vybavená pneumatikami s hroty jsou předmětem zvláštních omezení rychlosti (80 km/h mimo zastavěné oblasti, 100 km/h na dálnicích) a musí mít na zadní části označení pro „pneumatiky s hroty“. Tento štítek je k dispozici u ÖAMTC, na čerpacích stanicích apod.


Výbava

Povinný je výstražný trojúhelník a lékárnička. Mlhovky jsou povoleny pouze za špatné viditelnosti při mlze, dešti nebo padajícím sněhu. Reflexní vesty je nutné použít vždy při vystoupení z vozidla mimo obec. Použití mobilních telefonů během jízdy je zakázáno (s výjimkou "hands-free").


Informace pro lyžaře

Vzhledem k lavinovému nebezpečí v některých oblastech, zvláště na jaře, by se lyžaři měli informovat na aktuální sněhové podmínky v místních turistických kancelářích a v profesionálních lyžařských střediscích. Všechny bezpečnostní pokyny by měly být pečlivě dodržovány, lyžování mimo sjezdovky je velmi nebezpečné. V některých oblastech Rakouska jsou povinné přilby pro lyžaře.


Dálniční poplatky

V Rakousku je nutné pořídit pro průjezd dálnicemi a některými rychlostními silnicemi pro motocykly i automobily do 3,5 t platnou dálniční známku. Dálniční známka je k dispozici ve třech různých délkách platnosti - 10 dní, měsíc a rok. Roční dálniční nálepka je platná 14 měsíců s počátkem platnosti od 1. prosince předcházejícího roku. Pro vozidla nad 3,5 t je nutné opatřit si mýtné zařízení s názvem Go-Box.


Z povinnosti mít dálniční známku je vyňato šest speciálních zpoplatněných úseků:


Na příslušných místech pro výběr mýtného zde musí být zaplaceno mýtné.

V Rakousku také existuje mnoho zpoplatněných komunikací a tunelů v horách:


Některé tyto úseky ale bývají v zimě uzavřené.Slovensko

Zimní pneumatiky (typ M + S) jsou povinné pro osobní vozidla (do 3,5 t), pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu nebo ledu. Pro nákladní automobily (nad 3,5 t) jsou zimní pneumatiky povinné v období od 15. listopadu do 31. března nezávisle na stavu vozovky. Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik je 3 mm.


Pneumatiky s hroty

Použití pneumatik s hroty je na Slovensku zakázáno. Tento zákaz se vztahuje i na zahraniční motoristy.


Sněhové řetězy

Sněhové řetězy mohou být použity pouze v případě, že se na vozovce nachází dostatek sněhu a vozovka je tak chráněna před případným poškozením řetězy. Při použití musí být řetězy namontovány na hnacích kolech. V zimním období musí rovněž řidiči před zahájením jízdy dostatečně očistit své vozidlo od sněhu a ledu, vzhledem k možnému hrozícímu nebezpečí pro vozidla jedoucí za nimi.


Výbava

Výstražný trojúhelník je povinný, stejně jako lékárnička. Reflexní vesta je povinná mimo obec při opuštění vozidla. Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu předního skla vozidla. Současně nesmí řidiči bránit ve výhledu. Při řízení vozidla je zakázáno používat mobilní telefony, s výjimkou hands-free. Za porušení tohoto nařízení hrozí pokuta až do výše 60 euro.


Dálniční poplatky

Užívání slovenských dálnice je zpoplatněno. Při průjezdu dálnic a některých rychlostních silnic s automobilem do 3,5 t je nutné mít platnou dálniční známku. Známky jsou k dispozici ve třech různých délkách platnosti, a to 10 dní, 1 měsíc a rok. V případě, že je automobil kategorie M1, N1, M1G či N1G opatřen přívěsem kategorie O1 a O2, je třeba pro přívěs zakoupit další dálniční nálepku určenou pro přípojné vozidlo. Pro vozy nad 3,5 t je průjezd dálničních úseků zpoplatněn pomocí mýtného systému, výše poplatku se odvíjí od kategorie vozidla a ujetých kilometrů.Slovinsko

Ve Slovinsku platí, že v období od 15. listopadu do 15. března a, mimo tyto dny, během zimních klimatických podmínek (např. při sněžením, náledí, atd.) musejí být osobní automobily a vozidla do 3,5 t vybavena zimními pneumatikami nebo sněhovými řetězy. Zimní pneumatiky (M + S) musejí být na všech čtyřech kolech, nebo vůz musí mít letní pneumatiky na všech čtyřech kolech a sněhové řetězy v kufru. Minimální hloubka dezénu pro oba typy pneumatik je 3 mm. Použití pneumatik s hroty je zakázané pro všechna vozidla na všech komunikacích.

Pokud jsou použity řetězy, nesmí vozidla překročit rychlost 50 km/h.


Výbava

Výstražný trojúhelník je povinný. Pokud je vozidlo taženo, jeden trojúhelník musí být viditelně umístěn vzadu ve vozidle taženém a druhý v přední části vozidla tažného. Vozidlo s přívěsem musí mít dva trojúhelníky. Vozidlo musí být vybaveno sadou náhradních žárovek a pojistek. Povinná je i lékárnička. Hasicí přístroj je povinný pouze pro řidiče autobusů a nákladních vozidel. Použití mobilních telefonů je zakázáno během jízdy s výjimkou použití hands-free.


Dálniční poplatky

Ve Slovinsku je nutné mít pro průjezd dálničních úseků a rychlostních komunikací u vozidel do 3,5 t (včetně motocyklů) platnou dálniční známku. Ty se prodávají ve třech různých délkách platnosti: týdenní, měsíční a roční. Roční známka je platná od 1. prosince do 31. ledna následujícího roku. Týdenní známka platí opravdu jen 7 po sobě jdoucích dní od vyznačeného dne. V případě delšího pobytu je potřeba koupit již měsíční známku. Tento problém s nevyhovující délkou platnosti těchto známek řeší řada motoristů objetím placených úseků. Jezdit po zpoplatněné silnici bez známky se nemusí vyplatit. V tom případě je zde totiž stanovena pokuta 300 až 800 euro. Kromě platby za dálniční známku je také nutno zaplatit v případě jízdy skrz Karavanke tunel, který leží na hranici mezi Rakouskem a Slovinskem. Cena za průjezd začíná na 6,50 euro pro vozidla do 3,5 t. Poplatek je vybírán při průjezdu jak při cestě z Rakouska tak i ze Slovinska.Švýcarsko

Ve Švýcarsku není předepsána povinnost použití zimních pneumatik. Sázejí zde především na zodpovědnost řidičů. V případě, že někdo způsobí nehodu v zimním období a má na voze letní pneumatiky, bude se muset pravděpodobně podělit o náhradu škody s pojišťovnou. Stejně tak, pokud nebude mít vůz zimní výbavu a bude bránit plynulému provozu, vystavuje se jeho řidič možnosti pokutování.


Sněhové řetězy

Sněhové řetězy jsou povinné v oblastech, kde je tato povinnost uvedena příslušným dopravním značením. Musí být namontovány na nejméně dvou hnacích kolech.


Pneumatiky s hroty

Pneumatiky s hroty mohou být namontovány na motorových vozidlech; u těch registrovaných ve Švýcarsku, s celkovou hmotností nepřesahující 7 500 kg a na přívěsech připojených k těmto vozidlům. V případě jejich montáže musí být pneumatiky s hroty namontovány na všech kolech vozidla. Délka hrotů v pneumatikách nesmí přesáhnout 1,5 mm. Pneumatiky s hroty mohou být použity pouze v období od 1. listopadu do 30. dubna. Pokud to ovšem jízdní či povětrnostní podmínky vyžadují, mohou kantony povolit využití pneumatik s hroty před nebo po tomto období na některých úsecích komunikací nebo v rámci omezené oblasti, a to zejména v horských oblastech. Všechna vozidla vybavená pneumatikami s hroty, nehledě na to, zda jsou registrovaná ve Švýcarsku, nebo v jiné zemi, jsou předmětem omezení rychlosti na 80 km/h, pokud se na ně nevztahuje nižší rychlostní limit. Disk označující maximální povolenou rychlost by měl být umístěn na zádní části vozidla vybaveného pneumatikami s hroty. Disk musí být následně odstraněn nebo skryt, pokud již vozidlo pneumatiky s hroty nepoužívá. Vozidla, registrovaná v zahraničí mohou být vybavena pneumatikami s hroty pro cestování ve Švýcarsku v souladu s předpisy platnými v zemi jejich registrace. Proto mohou mít vozidla, registrovaná v zahraničí, namontovány pneumatiky s hroty pouze na dvou kolech, je-li to povoleno předpisy v zemi registrace vozidla, byť vozidla registrovaná ve Švýcarsku musí mít pneumatiky s hroty namontovány na všech kolech. Veškerá vozidla, která jsou opatřena pneumatikami s hroty, jsou vyloučena z provozu na dálnicích a rychlostních komunikacích, s výjimkou A13 mezi Thusis a Mesocco (tunel San Bernardino) a A2 mezi Göschenen a Airolo (tunel St. Gotthard).


Výbava

Povinný je výstražný trojúhelník, musí být umístěn v dosahu řidiče, tedy ne v kufru vozidla. Svícení i během dne je doporučeno. Na neosvětlených veřejných místech musí být zapnuta obrysová světla a koncová světla. Hasicí přístroj a lékárnička nejsou povinné. Je zakázáno používat nebo i jen přepravovat radarové detektory. POI funkce navigačních systémů vozidel musí být deaktivována. Při jízdě mohou být použity pouze "hands-free" zařízení u mobilních telefonů. Nedoporučuje se však ani jejich používání, vzhledem ke snižování pozornosti řidiče. Řidiči může být za použití mobilu při jízdě uložena pokuta 100 CHF.


Jízda v horách

Řidiči jedoucí horskými průsmyky, stejně jako řidiči jedoucí po velmi strmých komunikacích a komunikacích s velkým množstvím zatáček, musejí udržovat mírnou rychlost. Řidiči nesmí jet rychlostí, která by jim v případě nutnosti bránila v zastavení na bezpečnou vzdálenost; v případech kdy je obtížné vzájemné minutí protijedoucích vozidel musí dát vozidlo jedoucí směrem dolů přednost protijedoucímu vozidlu. Řidičům je doporučeno jet takovou rychlostí, aby předešli nadměrnému používání brzd, např. jízdou s kopce dolů s vypnutým motorem, popřípadě na neutrál, tj. bez zařazeného převodu. Současně je vhodné, aby použili při jízdě na horské silnici totožný převodový stupeň, a to jak pro jízdu do kopce, tak i pro jízdu dolů z kopce. Na některých horských silnicích je v určených hodinách povolen pouze jednosměrný provoz. Informace týkající se časových období, během kterých je umožněn na těchto komunikacích provoz v obou směrech, jsou uvedeny na každém konci daných komunikací. Modrý obdélník se žlutým rohem (symbol pošty) označuje horské poštovní komunikace. Na těchto komunikacích mají vozidla patřící poštovní službě přednost před ostatním provozem. Řidič vozidla, který se setká s poštovním vozidlem, je povinen v každém místě, kde je obtížné nebo nebezpečné vzájemné minutí, nebo předjíždění, na žádost řidiče poštovního vozidla, zastavit, případně popojet dopředu nebo couvat, pro umožnění bezpečného minutí vozidel. Vozidla s pohonem všech čtyř kol nesmějí být užívána mimo komunikace, pokud jejich řidiči nezískali povolení z příslušného obecního úřadu.


Lyžování a zimní sporty

Zimní sporty se dají provozovat od prosince do konce dubna ve všech hlavních střediscích. Únor a březen jsou měsíce s nejdelší denní dobou a dobrými podmínkami pro lyžování. V několika střediscích je také možné letní lyžování.


Dálniční poplatky

Ve Švýcarsku je třeba při průjezdu dálničních a některých silničních úseků opatřit motorová vozidla a přívěsy až do celkové hmotnosti 3,5 t platnou dálniční známkou. Vzhledem k relativně husté silniční síti zpoplatněných úseků se ve Švýcarsku bez dálniční známky pravděpodobně neobejdete. Dálniční nálepka je pro řidiče k dispozici pouze s roční, respektive 14 měsíční platností (od 1. 12. do 31. 1.). Za vozidla nad 3,5 tuny je potřeba zaplatit místo dálniční známky speciální poplatek. Řidiči, který pojede po dálnici nebo rychlostní komunikaci bez dálniční nálepky je udělena pokuta a navíc si bude muset nálepku zakoupit za uvedenou cenu 40 CHF.

Kromě poplatků za průjezd dálniční sítě je ve Švýcarsku zpoplatněn průjezd dvou tunelů vedoucích do Itálie a tunelu mezi městy Kandersteg a Goppenstein s vlakovou přepravou vozidel. Jedná se o tunely Great Saint Bernard, Munt la Schera vedoucí do Livigna a Lötschberg mezi městy Kandersteg a Goppenstein. tunelů Great Saint Bernard a Munt la Schera.


Důležité upozornění:
Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.


Zdroj: https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Cestujeme-autem/Evropou-v-zime


Podívej se na fotky nebo videa:

Postup u dopravní nehody LIVE - ZáznamTy to zvládneš.cz - CHODCI NA SILNICITy to zvládneš.cz - CHODCI vs. TRAMVAJBESIP - Dopravní nehodaTy to zvládneš.cz - dopravní nehoda PRVNÍ POMOCTy to zvládneš.cz - dopravní nehoda ZÁKLON HLAVYTy to zvládneš.cz - EMOCETy to zvládneš.cz - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDYTy to zvládneš.cz - NÁLEDÍTy to zvládneš.cz - POZORNOSTTy to zvládneš.cz - DÁLNICETy to zvládneš.cz - dopravní nehoda STRESBESIP - Bezpečnostní prvky v autěTy to zvládneš.cz - JÍZDA V ZIMĚBESIP - Rychlost a brzdná dráhaTy to zvládneš.cz - ETIKA NA SILNICÍCH (Dlouhá verze)BESIP - Křižovatky, obytná a pěší zónaTy to zvládneš.cz - TRAMVAJE vs. AUTATy to zvládneš.cz - ETIKA NA SILNICÍCHTy to zvládneš.cz - ALKOHOL A DROGY

Stáhni si:

Běžná rizika - Pozor, při pádu se můžeš ošklivě poranit!Osobní bezpečí - Kdo se chová špatně?Osobní bezpečí - VenkuBěžná rizika - Nebezpečné předměty?Běžná rizika - Prostředí a činnostiBěžná rizika - Rizikové chování dětí domaBěžná rizika - Nebezpečí číhající v parkuOsobní bezpečí - Vystřihni a sestavBěžná rizika - Rizikové chování dětí na horáchOsobní bezpečí - bezpečná cestaOsobní bezpečí -špatné chováníHra na záchranáře - čelenkyBěžná rizika - Nebezpečné předměty 2Běžná rizika - Nebezpečné předměty?Osobní bezpečí - Neznámý člověkOsobní bezpečí - Hazardní hryOsobní bezpečí - Linka bezpečíBěžná rizika - Prázdniny a volný časOsobní bezpečí - Jménem zákona vás zatýkám!Běžná rizika - Rizikové chování dětí venku

Může se hodit:

3M reflexní přívěšek - splňuje EN13356Reflexní šle elastické - splňují EN13356Větrovka s kapucí - fluorescenční barva oranžová, velikost M, UNISEX3M Reflexní přívěšek - splňuje EN13356Reflexní nažehlovačkaVyšívané nažehlovací obrázky velké - remorkérReflexní samonavíjecí páska s ozdobou kytička oranžováReflexní obojek pro psy - ORANŽOVÝ - L 45-65cmReflexní exteriérová samolepa HASIČIReflexní samolepka - ovál, balení 5ks3M Reflexní přívěšek - splňuje EN13356Reflexní taháček hvězdička červenáReflexní nažehlovací páska š. 25 mm - balení 5 mLED klipy na boty bílé se zeleným světlemReflexní samolepka plamínek - bílý, balení 5ksReflexní nažehlovačkaReflexní nažehlovací motivyDětská reflexní vesta s potiskem - splňuje EN 1150Sportovní tričko dámské - fluorescenční barva oranžová, vel. XS15 ks pr. sešitů - DOPRAVNÍ VÝCHOVAAgresivita zabíjí - KamionSemafor pro chodceHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Motorkáři - Kontrola brzd a olejeAuto oranžové - vestičkaTvař se, že ti každej dluží!Světelné signályPolicejní plácačkaHlavní silniceMotorkáři - Kontrola řetězuPřechod pro chodceTvoje bába je úzká! Objeď to!Cyklistika - Bezpečnost bikeraPřechod pro chodce - pásKřižovatka s vedlejší silnicíAgresivita zabíjí - ZačátečniceZáchranářský kufříkPracovní sešit - DOPRAVNÍ VÝCHOVAZákaz vjezdu

Skutečně se stalo:

Při nehodě u Slavkova zemřel řidič hyundaie. Další tři lidé byli zraněni

V sobotu večer došlo na silnici mezi Slavkovem a Nížkovicemi k tragické dopravní nehodě dvou osobních automobilů.Zjistit více

Cyklosezóna – jak (ne)podcenit přípravu?

Jízda na kole přináší nejrůznější rizika. O to vážnější mohou být, pokud se cyklista při jízdě dostatečně nechrání. Ceny kvalitních pomůcek se ale pohybují…Zjistit více

Policisté na Vysočině prošetřují desítky případů, kdy lidé ve vidině snadného zisku v oblasti kryptoměn naletěli podvodníkům

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují v poslední době téměř denně případy podvodného jednání, které je spojené s investicemi do…Zjistit více

Emoce za volant nepatří

Každý člověk reaguje na vnější podněty odlišně, což je dáno jeho přirozenou osobností. Bohužel v silničním provozu jsou emoce řidiče často zdrojem nebezpečného…Zjistit více

Řidič Citroenu na Šumpersku přehlédl výstražná světla u přejezdu a střetl se s projíždějícím vlakem

Ke střetu osobního automobilu s vlakem vyjížděli v úterý 23. listopadu dopoledne šumperští dopravní policisté.Zjistit více

Bezpečnou viditelnost chodců posilují reflexní prvky

Podzimní, a ještě více zimní čas zvyšují riziko nehody motorových vozidel s chodci pohybujícími se z jakéhokoliv důvodů na silnici. Vedle podzimního západu…Zjistit více

Jízda v rizikových úsecích vyžaduje odpovědnost

Se zvýšeným provozem na českých silnicích roste také počet rizikových úseků, které jsou místem častých dopravních nehod s mnohdy fatálními následky. Zkušenosti…Zjistit více

Cyklisté stále podceňují povinné nošení přilby

Cyklistika jako sport či způsob dopravy je nejen v ČR na výrazném vzestupu. To může být důvod ke spokojenosti, avšak za předpokladu že bude dosažena maximální…Zjistit více

Řidička Fordu narazila na Uherskohradišťsku do stromu. Nehodu nepřežila

Tragicky skončila v úterý ráno okolo tři čtvrtě na sedm nehoda osobního automobilu značky Ford Focus mezi obcemi Uherský Ostroh a Moravský Písek. Vyžádala si…Zjistit více