Bezpečnostní informační systém
Motorky
Bezpečná doprava > Motorky
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Alkohol a drogy za volantem

Alkohol a drogy za volant a řídítka nepatří


Alkohol je lidmi považován za tvůrce dobré nálady číslo jedna, při všech příležitostech je nabízen a společné pití je ve společenském životě tolerováno. Na silnici je ovšem s legrací konec. Zde je opilý řidič nebezpečím pro sebe i pro své okolí. Alkohol a řízení k sobě prostě nepatří. Stejně tak je tomu i s dalšími drogami, které jsou oblíbené v řadě případů mezi mladými lidmi.
V České republice je nejvyšší spotřeba piva na jednoho obyvatele, vysoká je i spotřeba dalších alkoholických nápojů. Alkohol však zpomaluje procesy v mozku, činí člověka méně pozorným, ale současně dává falešný pocit důvěry. Čím více pijete, tím více je váš mozek zasažen. Významně se zvyšuje vaše šance havarovat a následky bývají většinou smrtelné.

Alkohol zpomaluje reakce

Alkohol ovlivňuje schopnost mozku kontrolovat a koordinovat pohyby těla. To pak reaguje na neočekávané situace mnohem pomaleji a mění tak normální situace na silnici, které jsou pod kontrolou, na situace skrytě nebezpečné. Ovlivňuje i schopnost posoudit rychlost a vzdálenost ve vztahu k nehodě. Pod vlivem alkoholu si řidič myslí, že je lepším řidičem, než ve skutečnosti. Přirozené zábrany se s přibývajícím vlivem alkoholu ztrácejí.
Alkohol na lidskou psychiku působí ve dvou rozdílných fázích. Lidé, jejichž koncentrace alkoholu v krvi je pod 0,55 ‰ se mohou cítit lépe, psychicky lehčeji, uvolněněji a své okolí mohou vnímat velmi pozitivně. Přestože se člověk s uvedenou koncentrací alkoholu v krvi může cítit výrazně lépe než ve zcela střízlivém stavu, usednout za volant rozhodně nesmí. Pozitivní a zlehčené vnímání je způsobeno utlumením, narušením vnímání reality a zkreslením aktuální situace. V silničním provozu tento stav způsobí, že i jen lehce podnapilý člověk vznikající rizikové situace sice vnímá, ale neuvědomuje si možná rizika a snadno je podhodnotí. Podhodnocení rizika pak znamená pozdější reakci a delší brzdnou dráhu.
Překročení této koncentrace může ovšem nastat velmi rychle, pokud se v pití nekontrolujeme. Velmi důležitým aspektem, který je potřeba mít na paměti je, že hladina alkoholu v krvi stoupá ještě po určitou dobu od dopití poslední sklenice. Po překročení koncentrace 0,55 ‰ alkoholu v krvi začíná převažovat negativní efekt jeho účinku na lidský organismus – člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu.

Vliv na periferní vidění

Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu za volantem a přeceňování řidičských schopností, ale má i výrazný vliv na periferní vidění řidiče.Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje tzv. „tunelové vidění“. To znamená, že zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině alkoholu v krvi snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat celý prostor před sebou. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 promile v krvi již necelé tři čtvrtiny prostoru a řidič s 1,8 promile v krvi již necelou třetinu. Je potřeba si uvědomit, že i když opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je snížené, a to je zdrojem potenciálních konfliktů i závažných dopravních nehod.

Mladí řidiči a alkohol a drogy

Podle poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO) je riziko, že mladý řidič ve věku do 25 let zaviní dopravní nehodu pod vlivem alkoholu minimálně 3 x vyšší než, že zaviní dopravní nehodu pod vlivem alkoholu jako řidič ve věku nad 25 let. Riziko zavinění smrtelné dopravní nehody jako mladý řidič ve věku do 20 let pod vlivem alkoholu je minimálně 5 x vyšší než zavinění dopravní nehody pod vlivem alkoholu jako řidič ve věku nad 30 let. Mladý řidič (řidič ve věku do 25 let) s 0,3 promile alkoholu v krvi vezoucí dva spolucestující je 34 x více vystaven riziku být účastníkem dopravní nehody než řidič ve věku 30 let a výše s 0,00 promile alkoholu v krvi vezoucí 1 spolucestujícího. Ve věkové skupině 20 – 24 let je četnost úmrtí v důsledku dopravních nehod dvanáctinásobná oproti úmrtí v důsledku konzumace nelegálních drog.
Jízda pod vlivem drog se ve statistikách Policie ČR stále objevuje relativně málo. Bohužel, stále rostoucí obliba nelegálních drog mezi určitou skupinou mládeže vede k předpokladu, že statistika nehodovosti pokrývá pouze vršek ledovce. S cílem boje proti drogám za volantem je Policie ČR vybavována detekčními přístroji, které jsou schopny orientačně zjistit přítomnost drogy u řidiče.

Poznáte opilého řidiče?

Pokud uvidíte řidiče, jehož jízda vykazuje níže uvedené znaky, zvyšte svou pozornost. Pokud řidič zastaví, pokuste se zjistit, co se skutečně děje. Nemusí se vždy jednat o řidiče opilého, ale i nemocného (např. náhlá srdeční slabost apod.), který potřebuje vaši pomoc.V každém případě by se takový člověk neměl aktivně účastnit silničního provozu. Rozumné je tak zavolat policii.
Rizikové chování s přímou souvislostí na alkohol nebo náhlou změnu zdravotního stavu se vyznačuje těmito znaky:

Za jak dlouho vymizí alkohol z krve?

Mnozí se mylně domnívají, pokud neusednou za volant rovnou po požití alkoholu, že stačí několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla odstranil. Bohužel neexistuje žádný skutečně ověřený recept na to, jak zvýšenou hranici alkoholu v krvi snížit.
Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává z trávicího systému do krve. Protože není v organismu ve větším množství běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku – drogu –, snaží se jí tělo odbourat. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují rychlost, s jakou se alkohol z těla vyloučí. Vyloučení části alkoholu probíhá prostřednictvím dechu, potu a moči. Zbytek je zpracován v trávicím systému. Mezi hlavní faktory, které mají na mechanismus odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně jako např. rychlost s jakou alkohol přijímáme.Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Ani černá káva nebo tučná jídla zde nemají potřebný účinek. A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje.
Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota kolem 0,2 promile v krvi způsobuje prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.
V tabulce jsou orientační výpočty u mužů pro jejich tělesnou hmotnost 75 kg, u žen pak pro 60 kg. Lidé s větší hmotností zpracovávají alkohol rychleji, lidé s nižší hmotností pomaleji. Při výpočtu není brán v úvahu resorpční deficit, který kolísá podle toho, jaká byla požita potrava. Děti a mládež, lidé s určitými nemocemi a léčení určitými léky mohou odbourávat alkohol mnohem pomaleji, nežli uvádějí jakékoliv tabulky.Dá se tedy říci, že půl litru piva, 2 dcl vína a půl dcl destilátu obsahují přibližně stejné množství alkoholu.

Alkohol v krvi – pocity a chování


Pokud si nejste jisti, zda již můžete usednout za volant, pořiďte si detekční trubičky, nebo digitální alkohol-tester. Cena těchto pomůcek je dnes již velmi příznivá. Ve srovnání s lidským životem je pak naprosto bezvýznamná. Pokud se i jen občas napijete, investujte do své budoucnosti.

Kocovina za volantem

Po „středním zatížení alkoholem“ trvá podle odborníků zhruba 2-3 dny, nežli se tělo zotaví. To je déle, nežli doba, za kterou vymizí alkohol z krve. Souvislost mezi požitím alkoholu a dopravní nehodou nelze v tomto případě prokázat. Jenže těžší úraz při dopravní nehodě je daleko nepříjemnější, nežli pokuta. Zkušební jízdy a pokusy na trenažérech v období kocoviny jasně prokázaly zhoršenou schopnost řídit.
Větší dávky alkoholu tlumí vylučování hormonu ADH. To vede k větším ztrátám tekutin a minerálních látek z těla.
Alkohol narušuje hospodaření s cukry v játrech a krvi. Požití většího množství alkoholu spolu s kratším hladověním může vést k poklesu hladiny krevního cukru a dokonce i ke stavům bezvědomí.
Únava a nevyspání po nějaké oslavě samy o sobě zhoršují schopnost řídit. K tomu ještě přistupuje zátěž, kterou pro mozek, játra a další orgány představuje alkohol.
Předchozí požití alkoholu může také zhoršit řadu nemocí, které snižují schopnost řídit motorové vozidlo.


Zdroj: Zásady bezpečné jízdy: Alkohol a drogy. Ibesip.cz [online]. ČR: © BESIP, neuvedeno [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Zasady-bezpecne-jizdy-v-aute/Alkohol-a-drogy
Podívej se na fotky nebo videa:

Ty to zvládneš.cz - VIDĚT A BÝT VIDĚNTy to zvládneš.cz - AGRESIVITA ZA VOLANTEMTy to zvládneš.cz - dopravní nehoda KŘIKTy to zvládneš.cz - ETIKA NA SILNICÍCHTy to zvládneš.cz - ZDRAVOTNÍ STAV ŘIDIČŮTy to zvládneš.cz - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDYBESIP - Dopravní nehodaTy to zvládneš.cz - ETIKA NA SILNICÍCH (Dlouhá verze)BESIP - Křižovatky, obytná a pěší zónaTy to zvládneš.cz - dopravní nehoda NEPOKLÁDEJ TELEFONTy to zvládneš.cz - TRAMVAJE vs. AUTATy to zvládneš.cz - dopravní nehoda STRESTy to zvládneš.cz - NÁLEDÍTy to zvládneš.cz - POZORNOSTTy to zvládneš.cz - ÚNAVA ŘIDIČŮTy to zvládneš.cz - ALKOHOL A DROGYTy to zvládneš.cz - DOVOLENÁ A DLOUHÉ CESTYTy to zvládneš.cz - BEZPEČNÝ ODSTUPBESIP - Bezpečnostní prvky v autěTy to zvládneš.cz - CHODEC vs. NEPOZORNÝ ŘIDIČTy to zvládneš.cz - VIDĚT A BÝT VIDĚNTy to zvládneš.cz - ETIKA NA SILNICÍCH (Dlouhá verze)Ty to zvládneš.cz - DÁLNICETy to zvládneš.cz - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDYTy to zvládneš.cz - skutečný příběhTy to zvládneš.cz - POZORNOSTVlastní bezpečnostPostup u dopravní nehodyStresBESIP - Letecká záchranná služba u nehodyPáteřNepokládej telefonKřikTy to zvládneš.cz - MOTORKÁŘI - SNADNÁ ZRANITELNOSTTy to zvládneš.cz - RYCHLOSTKrváceníTy to zvládneš.cz - MLADÍ ŘIDIČITy to zvládneš.cz - TRAMVAJE vs. AUTATy to zvládneš.cz - NEPOZORNOSTTy to zvládneš.cz - JÍZDA V ZIMĚ

Stáhni si:

Dopravní výchova - Kdo přechází silnici správně ?Dopravní výchova - Výbava kolaDopravní výchova - Chování na chodníkuDopravní výchova - Dopravní značkyDopravní výchova - Šifrovací strojDopravní výchova - Chování na koleDopravní výchova - Kdo se chová špatně?Dopravní výchova - Jízda na koleDopravní výchova - MajákDopravní výchova - Kdo se na silnici chová špatně ?Dopravní výchova -Rizika na železniciDopravní výchova - Kdo má majáček?Dopravní výchova - Obleč policistuDopravní výchova - Chování ve vlakuDopravní výchova - Telefonní číslaDopravní výchova - Chování na železniciDopravní výchova - Chování na zastávceDopravní výchova - Vidět a být viděnDopravní výchova - Křižovatka

Může se hodit:

Auto žluté - vestičkaMotorkáři - Kontrola brzd a olejeROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERPřechod pro chodce - pásSvětelné signályStezka pro cyklistyHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Auto červené - vestičkaParkovištěPozor děti!Cyklistika - Bezpečnost bikeraNůž na bezpečnostní pásyAuto modré - vestičkaCyklistika - Kontrola plášťů, duší a bezpečnostní výbavyPracovní listy - Dopravní výchovaAgresivita zabíjí - MatkaMotorkáři - Kontrola řetězuTvař se, že ti každej dluží!Tvoje bába je úzká! Objeď to!Hlavní silniceFleecová čepice/nákrčník - žlutáVětrovka s kapucí - fluorescenční barva oranžová, velikost XXL, UNISEXReflexní přívěšek - rukaVyšívané nažehlovací obrázky velké - panenkaNažehlovací aplikace velké - zajíc růžovýReflexní samolepka - ruka zelenáReflexní nažehlovací páska š. 25 mm - balení 50 cmNažehlovací aplikace velké - obrázek panenkaReflexní vesta pro dospělé - 3 reflexní pruhy ŽLUTÁ - 2XLVyšívané nažehlovací obrázky velké - motorkářDětská reflexní vesta s obrázkem - medvídek bílý s jahodou - splňuje EN 1150Reflexní obojek pro psy svítící LED - ŽLUTÝReflexní ledvinka černáReflexní samolepka plamínek - oranžový, balení 5ksSportovní tričko pánské - fluorescenční barva žlutá, vel. MSportovní tričko pánské - fluorescenční barva žlutá, vel. XSReflexní taška modráDětská reflexní vesta s obrázkem vel.S

Skutečně se stalo:

Jízda v rizikových úsecích vyžaduje odpovědnost

Se zvýšeným provozem na českých silnicích roste také počet rizikových úseků, které jsou místem častých dopravních nehod s mnohdy fatálními následky. Zkušenosti…Zjistit více

Při střetu s Volkswagenem v Trutnově byl vážně zraněn 83letý chodec

Dne 18. října, krátce před 7. hodinou ranní, došlo na křižovatce u čerpací stanice Robin Oil v Trutnově ke střetu osobního vozidla značky VW Transporter s…Zjistit více

Na chodníku v Hradci Králové došlo ke střetu mopedu s jízdním kolem. Oba aktéři jsou podezřelí hned z několika přestupků

V úterý 5.10. krátce před 18. hodinou jsme byli přivoláni do ulice Mrštíkova v Hradci Králové k dopravní nehodě, při které se měla střetnout koloběžka s jízdním…Zjistit více

Žena na Jičínsku nepřežila střet s Felicií. Řidič nejprve ujel, když se později vrátil, byl pod vlivem alkoholu a drog

Ve čtvrtek 30. září v 9:20 došlo v obci Kopidlno na Jičínsku, v táhlé pravotočivé zatáčce, ke střetu osobního vozidla s chodkyní.Zjistit více

Cyklisté stále podceňují povinné nošení přilby

Cyklistika jako sport či způsob dopravy je nejen v ČR na výrazném vzestupu. To může být důvod ke spokojenosti, avšak za předpokladu že bude dosažena maximální…Zjistit více

Octavii na Šumpersku zastavil sloup vysokého napětí

Všechny složky integrovaného záchranného systému, strážníky zábřežské městské policie, ale i pracovníky energetické společnosti zaměstnala v pátek 3. září před…Zjistit více

Dvě víkendové tragické nehody v Karlovarském kraji

V sobotu 4. září letošního roku došlo kolem šesté hodiny ranní k tragické dopravní nehodě poblíž přehradní nádrže Skalka na Chebsku. K té mělo dojít tak, že…Zjistit více

Po čelním střetu s kamionem uhořel v osobním voze na Chebsku řidič

Osobní auto se čelně střetlo s nákladním vozidlem v sobotu po šesté hodině ráno na silnici I/6 z Chebu směrem na Pomezí. Osobní auto začalo po nárazu hořet.Zjistit více

Při střetu dvou motocyklů na Teplicku zemřela motorkářka

Hasiči ze stanice Teplice zasahovali ve čtvrtek odpoledne u tragické dopravní nehody na silnici č. 63 u Rtyně nad Bílinou.Zjistit více