Bezpečnostní informační systém
HIV/AIDS
Osobní bezpečí > DALŠÍ NEBEZPEČÍ > HIV/AIDS
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Prevence HIV/AIDS

PREVENCE HIV/AIDS

Protože se sexuálním životem bývají obvykle spojena určitá rizika je prevence HIV/AIDS spojena se změnami sexuálního chování. Kromě sexuální abstinence existují další dvě strategie účinné prevence HIV/AIDS:


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

CO JE HIV?

HIV je zkratka anglického Human Immunodeficiency Virus, tedy vir selhání lidské imunity. Tento vir se přenáší zejména nebezpečnými sexuálními praktikami (nechráněným sexem). Může vést k propuknutí AIDS.
Existují 2 základní typy HIV: HIV1 a HIV2. Agresivnější je typ HIV1, který je v západní a střední Evropě nejvíce rozšířen.
Jestliže se HIV neléčí, může dojít k nenapravitelnému poškození imunitního systému. Dojde-li k takovému stavu, říkáme že člověk má AIDS.


CO JE AIDS?

AIDS, z anglického Acquired Immuno Deficiency Syndrome, je syndrom získaného selhání imunity. Přes značný pokrok medicíny se bohužel jedná o stále smrtelné ´onemocnění´ způsobené HIV. AIDS není v podstatě nemoc, ale stav, kdy organizmus není, díky zničenému imunitnímu systému, schopen čelit nemocem, s kterými by si jinak pravděpodobně poradil. Lidé tak de facto neumírají na AIDS, ale například na zápal plic.
AIDS je na světě v současné době čtvrtá nejčastější příčina úmrtí; v Africe dokonce předstihl malárii a stal se nejčastější příčinou úmrtí. V uplynulých dvaceti letech, více než 20 milionů lidí na celém světě umřelo na AIDS.
Nicméně nová léčba a nové léky dramaticky snížily počet úmrtí na AIDS. V Evropě se počet lidí, kteří umřeli na AIDS snížil v posledních pěti letech o dvě třetiny. Rovněž počet osob, kterým se HIV infekce rozvine v AIDS zaznamenává podobný pokles.


JAKÝ JE ROZDÍL MEZI HIV A AIDS?

HIV je vir, který způsobuje AIDS. AIDS se nemůžeme infikovat, virem HIV ano


JAK SE HIV PŘENÁŠÍ?

HIV se nejčastěji přenáší nechráněným pohlavním stykem do vagíny a konečníku a sdílením jehel u injekčních uživatelů drog. HIV je obsaženo v některých tělních tekutinách jako je krev, sperma, preejakulát a poševní sekret. Dostane-li se některá z těchto tělních tekutin HIV pozitivního člověka do vašeho krevního oběhu, je velmi pravděpodobné, že se HIV rovněž infikujete.

Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota nad 60o C, běžné dezinfekční prostředky, např. chlorové preparáty. Po zaschnutí virus HIV záhy hyne.


JAK SE HIV NEPŘENÁŠÍ?

HIV se nepřenáší vzduchem, bodnutím hmyzu, dotykem, společným používáním nádobí, ložního prádla, ručníků, koupelny, WC, při běžném společenském styku například podáním ruky, používáním telefonního sluchátka, během společného pobytu v místnosti apod.; některými sexuálními praktikami jako je líbání (nedojde-li ke kontaktu s krví např. při poranění úst, nebo při tzv. „ hluboké" neboli „francouzské" líbání), mazlení, vzájemná masturbace a také souloží do análu a vagíny, použijete-li kondom. Zanedbatelné množství HIV je obsaženo ve slinách, moči, potu a výkalech.


NA PRACOVIŠTI SE HIV NEPŘENÁŠÍ :

v šatnách a převlékárnách, ve sprchách, na záchodě, v závodních jídelnách a restauracích, bufetech a kantýnách, používání automatů a pitítek, na sekretariátech a v kancelářích, společným používání telefonních přístrojů ( vč. mobilních ), společným používáním nástrojů a nářadí, ochranných pomůcek a masek, prací v blízkosti HIV pozitivního člověka.


JAK SE MÁM CHRÁNIT PŘED HIV?

Nejlepší a velmi spolehlivou ochranou při vaginální a anální souloži je kondom a použití dostatečného množství lubrikantu. Pozor, aby lubrikant neobsahoval tuk. Tuk poškozuje gumu, tzn. i kondom. Orální sex přerušte před ejakulací do úst. Při fistingu použijte rukavice a vhodné mazadlo. Vyvarujte se krvavým praktikám, nebo použijte ochranné pomůcky. Nepoužívejte kondom a sexuální pomůcky pro více partnerů najednou. Užíváte-li injekčně drogy, nesdílejte s nikým stříkačky a jehly.


MOHU SE NECHAT PROTI HIV OČKOVAT?

Ne. Bohužel díky zvláštnostem tohoto viru nebyla dosud očkovací látka proti HIV vyvinuta.


MÁM V PRÁCI HIV POZITIVNÍHO KOLEGU, MOHU SE OD NĚJ INFIKOVAT HIV?

V rámci pracovních vztahů ne. Jinými slovy pokud nemáte s kolegou rizikový sex nebo nesdílíte společně jehly a stříkačky při injekčním užíváním drog, žádné nebezpečí vám od něj nehrozí.


JAK DLOUHO PŘEŽIJE HIV MIMO TĚLO?

Ač je zatím nemožné se HIV zbavit uvnitř těla, mimo něj tento vir přežívá maximálně několik málo hodin. Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota nad 60o C, běžné dezinfekční prostředky, např. chlorové preparáty. Po zaschnutí virus HIV záhy hyne.


DÁ SE HIV VYLÉČIT? DÁ SE HIV LÉČIT?

HIV se v současné době vyléčit nedá. Léčit však ano. Navíc s nástupem nové léčby se průměrná doba od infikace HIV a propuknutí AIDS podstatně prodloužila.


INFIKOVAL JSEM SE HIV, JAK DLOUHO BUDU ŽÍT?

Díky novým lékům a léčbě a při jejím dodržování se délka života po infikování HIV značně prodloužila. Počet let je samozřejmě individuální, ale nejsou výjimkou případy, kdy HIV pozitivní žijí bez větších potíží již více jak 15 let.


JAKÉ SEXUÁLNÍ PRAKTIKY JSOU VÍCE A JAKÉ MÉNĚ RIZIKOVÉ PRO PŘENOS HIV?

Z hlediska přenosu HIV je nejvíce rizikový nechráněný sex do vagíny a do konečníku. Riziko se ještě zvyšuje, jestliže dojde do vagíny či konečníku k ejakulaci. Nepoměrně menší riziko pro přenos HIV představuje orální sex. Ale pozor! Neznamená to, že při orálním sexu, zvláště pro aktivního partnera, nemůže k přenosu HIV dojít. Riziko se při orálním sexu zvýší dojde-li k ejakulaci do úst. Provozujete-li pissing, scat nebo rimming nemělo by za normálních okolností k přenosu HIV dojít.


JSEM HETEROSEXUÁLNÍ A MÁM SEX JEN S OSOBAMI OPAČNÉHO POHLAVÍ. JE PRAVDA, ŽE SE NEMŮŽU INFIKOVAT HIV?

Ne! Při nechráněném heterosexuálním sexuálním styku může dojít k přenosu HIV stejně snadno jako při nechráněném homosexuálním sexuálním styku.


JSEM HIV POZITIVNÍ, MOHU MÍT S OSTATNÍMI HIV POZITIVNÍMI SEX BEZ KONDOMU?

Volba je samozřejmě na vás, ale mějte na paměti, že se můžete infikovat odlišným typem HIV, než máte. Vaše léčba může být na jiný typ HIV neúčinná. Existují také jiné sexuálně přenosné nemoci, jako syfilis, kapavka apod. Léčba těchto infekcí je u HIV pozitivních zpravidla obtížnější než u HIV negativních osob.


KDE LZE SI NECHAT PROVÉST TEST NA HIV?

Test na HIV se provádí ve většině zdravotních ústavů (kde si klient vyšetření zpravidla hradí), v sedmi AIDS centrech bývalých krajských měst a u každého praktického lékaře, kde vyšetření hradí zdravotní pojišťovny. Žadatel za vyšetření na HIV v některých zdravotních ústavech platí určitý poplatek.


KDY BY JSEM MĚL(A) JÍT NA HIV TEST ?

Mezi nejčastější důvody, které člověka vedou k provedení testu na HIV protilátky patří:
1. Trvale rizikové chování. V rámci poradenství lze alespoň doporučit, jak riziko snížit.
2. Nahodilé rizikové chování. Vhodné je provedení HIV testu za 2-3 měsíce po rizikovém chování. Po tu dobu je potřeba se chovat bezpečně (sexuální styk pouze s kondomem nebo abstinence).
3. Před vytvořením nového partnerského vztahu. Partneři by měli podstoupit vyšetření společně (pokud ten druhý není bez sexuálních zkušeností) a musí si být jisti, že se alespoň 2 měsíce před testem chovali bezpečně.


JE TESTOVÁNÍ DŮVĚRNÉ?

Ano, v případě, jedná-li se o anonymní test, je důvěrnost stoprocentně zaručena. Jedná-li se o test na rodné číslo (karta pojištěnce apod.), je zde zárukou lékařské tajemství a etika . Výsledek testu by měl být v každém případě sdělen jen vám, a to osobně.


NA CO BYCH MĚL(A) MYSLET PŘEDTÍM, NEŽ SI NECHÁM UDĚLAT TEST?

Nejdůležitější věc, kterou byste si měli promyslet, je, jak by na vás zapůsobil špatný výsledek testu. Podívejte se na www.aids-pomoc.cz a uvažujte o následujícím: Slyšel jsem, že nemá cenu jít na test bezprostředně po možném infikování virem. To je pravda. Organizmu trvá nějakou dobu, než si začne vytvářet na HIV protilátky. To může trvat 2-3 měsíce od infikace. Takže není důvod se nechat testovat hned druhý den po rizikovém sexuálním chování, ale je dobré počkat, až uplyne doba, než si organizmus začne na HIV vytvářet protilátky. Máš-li podezření, že jsi HIV pozitivní, čím dříve to budeš s jistotou vědět, tím dříve s tím budeš moci něco dělat Přesto se někdy doporučuje vyhledat odbornou pomoc hned po možné infikaci HIV. Existují totiž léky, tzv. postexpoziční profylaxe (PEP), které, jsou-li podány do několika hodin od možné infikace, dokáží vir z těla odstranit.

Nezapomínejte: když jdete na testy, můžete si s sebou vzít dobrého kamaráda. To vám může pomoci stresovou situaci lépe zvládnout. Jestliže přemýšlíte o testu na HIV infekci, můžete se nejprve poradit s profesionály. Je spousta specializovaných pracovišť, kde vám rádi pomohou. Nejste na to sami!


JESTLIŽE JE VÝSLEDEK TESTU POZITIVNÍ ( HIV+), ZNAMENÁ TO, ŽE I MŮJ PARTNER JE HIV POZITIVNÍ?

Ne nutně. Záleží to na mnoha okolnostech. Například, kdy jste byli infikováni, zda s vaším partnerem provozujete chráněný či nechráněný sex a jaký druh sexu spolu máte. Váš partner by si měl rovněž na test dojít. V každém případě jde o velkou psychickou zátěž obou partnerů. Podpora a pomoc odborníka by vám určitě pomohla nastalou situaci lépe zvládnout. Pomoc můžete vyhledat individuálně i společně.


PREVENCE HIV/AIDS

Protože se sexuálním životem bývají obvykle spojena určitá rizika je prevence HIV/AIDS spojena se změnami sexuálního chování. Kromě sexuální abstinence existují další dvě strategie účinné prevence HIV/AIDS:

  • Vzájemná věrnost dvou sexuálních partnerů. Pokud dojde k porušení věrnosti, pak je třeba nejméně dva měsíce zůstat bez sexuálních styků nebo přejít k praktikám bezpečnějšího sexu, než HIV test vyloučí případnou HIV infekci.

  • Bezpečnější sex. Riziko infekce virem HIV nemusí vést k velkým úzkostem a omezením ani u lidí, kteří dosud nemají stálého partnera, pokud dodržují zásady bezpečnějšího sexu. Mezi ně patří důsledné použití kondomu a vhodného lubrikačního gelu při každé souloži do pochvy i konečníku. Bezpečnějším sexem rozumíme také provádění tzv. „nekoitálních praktik", (mazlení, tělesné dotyky a sexuální dráždění bez soulože) při nichž může rovněž dojít až k plnému sexuálnímu uspokojení bez přímého pohlavního styku.


Podívej se na fotky nebo videa:

Co dělat při setkání s trestnou činností?Drogy a jak je odmítnoutBezpečí domaDospívání dítěte a jeho bezpečíRizika hazardních herCo dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?Bezpečí mimo domov.Odchod z domova

Stáhni si:

Běžná rizika - Rizikové chování dětí na horáchBěžná rizika - Prostředí, které mám rádOsobní bezpečí - špatné chováníBěžná rizika - Nebezpečné předměty 2Osobní bezpečí - Vztahy mezi lidmiBěžná rizika - Rizikové chování dětí domaBěžná rizika - Rizikové chování dětí venkuBěžná rizika - Poznáš nebezpečné předměty?Běžná rizika - Co by se mohlo stát?Běžná rizika - Rizikové chování dětí - Neplavci u vodyOsobní bezpečí - Linka bezpečíOsobní bezpečí - Jménem zákona vás zatýkám!Osobní bezpečí - bezpečná cestaOsobní bezpečí - VenkuOsobní bezpečí - Bezpečné a nebezpečné chováníBěžná rizika - Kdo se chová špatně?Běžná rizika - Pozor, při pádu se můžeš ošklivě poranit!Vystražné, zákazové symbolyOsobní bezpečí - Šikana

Může se hodit:

HIV - AIDS test.pdfDeskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍDětská souprava ZÁCHRANÁŘIROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERDětský hrnek "HASIČI"Policie ČR - Utíkej, schovej se, bojuj!Nůž na bezpečnostní pásy15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKABĚŽNÁ RIZIKADětský hrnek "POLICIE"Osobní alarm Bodyguard 2Dětský hrnek "ZÁCHRANKA"Deskové hry - BĚŽNÁ RIZIKAZáchranářský kufříkHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL TÍSŇOMATNůž na bezpečnostní pásyPracovní listy - Osobní bezpečíOSOBNÍ BEZPEČÍPracovní listy - Běžná rizikaPracovní sešit - BĚŽNÁ RIZIKA

Skutečně se stalo:

Muže museli po pobodání vosami u Prahy resuscitovat. Záchranáři děkují policistům za skvělou spolupráci

V Úněticích na Praze západ došlo v sobotu k případu, kdy muže pobodaly vosy. Vzhledem k tomu, že je muž s největší pravděpodobností alergik, nastal u něj…Zjistit více

Vlídným slovem odvrátil katastrofu. Operační olomouckých strážníků rozmluvil muži sebevraždu

V úterý večer přijali olomoučtí strážníci na operačním středisku hovor od mladého muže, který si chtěl sáhnout na život. Po několikaminutovém rozhovoru se…Zjistit více

Pří úderu blesku na dětském dni v Liberci-Vratislavicích bylo zraněno 18 lidí

V zámeckém parku v Liberci-Vratislavicích probíhal v neděli odpoledne dětský den. Město však zasáhla bouřka, při které udeřil blesk v areálu zámecké zahrady.…Zjistit více

Muž s uvázanou smyčkou okolo krku se videohovorem loučil se ženou. Život mu zachránili policisté

Ve středu v podvečer, v Hluboké nad Vltavou, požádala o pomoc svému příbuznému, na lince tísňového volání 158, mladá žena, kterou přes videohovor kontaktoval…Zjistit více

Pohřešovanou patnáctiletou dívku nalezli policisté na Ústecku mrtvou

Patnáctiletá dívka z Ústí nad Labem byla pohřešována od středečního večera, kdy se nevrátila domů a rodině o sobě nepodala žádnou zprávu. Do pátrání po dívce…Zjistit více

Policisté z OHS Praha IV úspěšně resuscitovali muže. Využili při tom také AED

Policisté z Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství Prahy IV díky prováděné srdeční masáži a defibrilátoru, který použili, obnovili srdeční činnost…Zjistit více

Pozor na fatální poranění pánve a nohou

Někdy se jim říká „dárci orgánů“. I když v případě vážné nehody jsou jejich orgány prakticky nepoužitelné. Většinou jsou to muži, kteří milují rychlou jízdu na…Zjistit více

Svitavští policisté za pomoci AED pomohli při záchraně lidského života

V pátek 5. listopadu 2021 byli policisté z obvodního oddělení ve Svitavách vysláni v rámci spolupráce se záchrannou službou k muži v bezvědomí.Zjistit více

Cyklista vyjel večer na kole od hospody. Ráno ho našla ležet v příkopu u hřbitova náhodná kolemjdoucí

Dle svědecké výpovědi měl starší muž v neděli po 22. hodině nasednout u pohostinství v obci Paršovice na jízdní kolo a vydat se směrem na obec Rakov.Zjistit více