Bezpečnostní informační systém
Varování, evakuace
Mimořádné události > Varování, evakuace
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Způsoby varování, evakuace

Obyvatelstvo je v případě, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí, varováno všemi dostupnými prostředky.

ZÁKLAD tvoří:

1) SYSTÉM dálkově ovládaných SIRÉN

Varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ znamená to, že hrozí nebo již nastalo nějaké nebezpečí, nějaká mimořádná událost, která ohrožuje zdraví, život a majetek mnoha lidí.

V takovém případě zachovejte klid, nepodlehněte panice a vyhledejte vhodný úkryt v nejbližší dostupné budově. Zavřete okna, dveře. Zapněte si televizor, rozhlasový přijímač.  Pozorně vyslechněte doplňující informaci, o jaký typ mimořádné události se jedná a další důležité informace a pokyny jak se zachovat. Veškeré pokyny a instrukce respektujte a řiďte se jimi. Pokud budete mít jakékoliv zdravotní potíže, zavolejte ihned tísňovou linku 112, popište svou situaci a místo, kde se nacházíte. Dostanete potřebné instrukce a bude vám poskytnuta pomoc. V žádném případě samovolně neopouštějte budovu.

 

2) HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - rádia, televize, tisk, internet


3) NÁHRADNÍ ZPŮSOBY VAROVÁNÍ
- se používají v místech, která nejsou pokryta varovným signálem nebo v případě poruchy sirén (koncových prvků varování). JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" zvuková ukázka

DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM

1) ZKOUŠKA SIRÉN

 zvuková ukázka

2) POŽÁRNÍ POPLACH

 zvuková ukázka
Obecná pravidla při vzniku mimořádné události

USLYŠÍTE-LI VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY - UKRYJTE SE V NEJBLIŽŠÍ BUDOVĚ
(nejedná-li se zjevně o povodeň nebo zemětřesení). Pokud zaslechnete sirénu při jízdě autem, zastavte a vyhledejte úkryt.

JEDNEJTE V KLIDU, S ROZVAHOU A BEZ PANIKY

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
(rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena a potřebují ji záchranáři.

NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

NECHOĎTE PRO DĚTI DO ŠKOLEK A ŠKOL, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu.Co dělat, když bude nařízena evakuace?

Dojde-li k mimořádné události, kdy je ohrožen váš život, zdraví a majetek, může být nařízena evakuace. Je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Než opustíte byt nebo dům po vyhlášení evakuace:

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku)
 • uzavřete přívod plynu a vody
 • ověřte, zda sousedé o evakuaci vědí
 • dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou
 • vezměte s sebou psy a kočky
 • připravte si a vezměte evakuační zavazadlo
 • uzamkněte byt

Během pobytu v evakuačním středisku Vám bude zajištěno nouzové ubytování, stravování a další případná péče.

Vrátit se do místa bydliště budete moci až po výslovném povolení ze strany bezpečnostních složek.

Po návratu zdokumentujte stav svého majetku, zaregistrujte případné škody a ztráty a nahlaste je úřadům a případně pojišťovně. 


Evakuační zavazadlo je vlastně takové cestovní zavazadlo, které by mělo pokrýt vaše potřeby alespoň po dobu 3 dní pobytu mimo domov - v případě evakuace. 

Do evakuačního zavazadla, pro které vám poslouží batoh, cestovní taška, kufr si dejte:

 • osobní doklady, pojistné smlouvy a jiné důležité dokumenty, peníze, osobní cennosti
 • léky, které užíváte
 • základní trvanlivé potraviny – konzervy, dobře zabalený chléb, sušenky
 • pitnou vodu (PET láhve) a vodu pro osobní použití
 • jídelní misku (ešus), příbor, otvírák na konzervy, nůž
 • toaletní a hygienické potřeby
 • spací pytel (deka, přikrývka)
 • náhradní prádlo, teplé oblečení, obuv, pláštěnku
 • přenosné rádio s náhradními bateriemi, svítilnu, mobilní telefon s nabíječkou, náhradní dioptrické brýle
 • knihu, karty, společenskou hru, šití, zapalovač

Evakuační zavazadlo mějte označené svým jménem a adresou. Mějte na paměti pravidlo, že evakuační zavazadlo by mělo být tak rozměrné a těžké, že budete schopni ho unést.


Pro sluchově postižené občany

Obraťte se prosím, dle vašeho bydliště, na příslušné Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru, kde požádáte o registraci do *systému pro komunikaci s postiženými osobami.*

Bude zaregistrováno Vaše telefonní číslo, na které vám bude v případě ohrožení možné posílat SMS zprávy a opačně.

Od doby registrace vám na mobilní telefon budou zasílány SMS zprávy od orgánů Hasičského záchranného sboru v případě hrozícího nebo již existujícího nebezpečí vzniku mimořádné události.


Podívej se na fotky nebo videa:

Složky integrovaného záchranného systému.Krizová situace.Co dělat při varování o mimořádné události?Jak se chránit při mimořádné události?Ostatní varovné signály.Získání potřebných informací při mimořádné události.Všeobecná výstraha.Jaké dokumenty jsou důležité si zabalit při mimořádné události?Tísňová volání při mimořádné události.Chování při mimořádné události.Správný postup evakuace při mimořádné události.Evakuační zavazadlo.Nouzové přežití.Zásady při opouštění bytu.Mimořádné události.Varovný signál.Bezpečný úkryt při mimořádné události.Varování při mimořádné události.Prostředky improvizované ochrany.Evakuace při mimořádné události.Osudová rozhodnutí - EVAKUACE

Stáhni si:

Mimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?Mimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - Poznej mimořádnou událostMimořádné události - KostlivecMimořádné události - PříběhMimořádné události - TechnikaMimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - VodaMimořádné události - volání na tísňovou linkuMimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - Co to je ?Mimořádné události - Přivolání pomociMimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - Tísňové linky

Může se hodit:

Jak se zachovat při varovném signálu.pdfDětský hrnek "HASIČI"POVODNĚZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ ČINNOST, SESUVY PŮDY, LAVINYDeskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVAPracovní listy - Mimořádné události I.TROJUHELNÍK žlutozelený bez vykřičníkuNůž na bezpečnostní pásyOsobní alarm Bodyguard 2MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI I.Nůž na bezpečnostní pásyPracovní sešit - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIDětský hrnek "POLICIE"15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Související články:

Varovný signál

Víte jak zní signál "všeobecná výstraha"? Poslechněte si jej.Zjistit více

Informace pro sluchově postižené občany

Možnost registrace do *systému pro komunikaci s postiženými osobami.*Zjistit více

Co dělat, když bude nařízena evakuace ?

Zde naleznete ty nejdůležitější zásady, které je třeba dodržet v případě, že bude nařízena evakuace.Zjistit více

Evakuační zavazadlo

Co je a k čemu slouží? Doporučený obsah evakuačního zavazadla.Zjistit více

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Obecná pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné události

Motto: "Vědět, znamená přežít"Zjistit více

Varování při ohrožení povodní

V případě ohrožení přirozenou povodní můžete být varováni sirénami, či jinými způsoby.Zjistit více

Varování při ohrožení zvláštní povodní

V případě ohrožení zvláštní povodní můžete být varováni sirénami, či jinými způsoby.Zjistit více

Při signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více