Havárie

Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek

Víte jak se chovat v případě havárie, při které dojde k úniku nebezpečných látek?

Havárie - Biologické látky

V životě se můžeme setkat i s ohrožením nebezpečnými biologickými látkami. Je dobré být na ně připraven.

Havárie - Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích. Je dobré vědět, jaké nebezpečí hrozí při jejich úniku a jak co neúčinněji ochránit své zdraví. Zejména pokud žijete v oblasti se zvýšeným rizikem jejich úniku.

Havárie - Radioaktivní látky

Radioaktivní materiál kontaminuje vzduch, vodu a území na dlouhou dobu a ohrožuje vše živé, co se v okolí nachází.

Havárie - Únik plynu

I relativně malý únik plynu může způsobit velký výbuch, který v uzavřené místnosti nemá téměř nikdo z lidí šanci přežít. Buďte proto při užívání plynu velmi opatrní a chraňte sebe i své okolí.

Otrava oxidem uhelnatým - CO

V České republice každý rok dojde ke smrtelné otravě oxidem uhelnatým (CO) u přibližně 300 osob.

Označování nebezpečných látek

Víte, jaké označení připadá jednotlivým druhům nebezpečných látek? Měli byste!