Bezpečnostní informační systém
Jak poskytnout první pomoc
PRVNÍ POMOC > Jak poskytnout první pomoc
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Dušení, vdechnutí cizího tělesa

Dušení je život ohrožující stav, ke kterému dochází vlivem nedostatku přísunu kyslíku do těla. Většinou je způsobeno sníženým množstvím vdechovaného kyslíku, překážkou v dýchání nebo poraněním dýchacího systému.

Příčiny dušení:
Příčin dušení může být mnoho. Můžeme si je rozdělit na několik základních částí:

Stavy ovlivňující dýchací cesty a plíce:

  1. Ucpání dýchacích cest, kvůli zapadlému kořenu jazyka při bezvědomí.
  2. Přítomnost cizích látek a předmětů v dýchacích cestách.
  3. Otoky v hrdle po opaření, infekci nebo žihadle.
  4. Stlačení průdušnice způsobené škrcením.
  5. Stlačení hrudníku při zasypání nebo tlačení v davu.
  6. Poranění plic, poranění hrudní stěny.
  7. Záchvaty bránící normálnímu dýchání.

Stavy ovlivňující mozek a nervy řídící dýchání:

 1. Poranění hlavy (těžký otřes mozku).
 2. Otravy (nejčastěji prostá opilost nebo otrava léky).
 3. Ochrnutí způsobené mozkovou mrtvicí nebo poraněním míchy.
 4. Poranění elektrickým proudem.
 5. A mnoho dalších příčin. Bezvedomý je vždy ohrožen udušením.

Stavy ovlivňující množství kyslíku v krvi:

 1. Nedostatečné množství kyslíku ve vzduchu (šachty, zakouřené prostředí, vrcholy velehor?).
 2. Prudké změny atmosférického tlaku (ve velkých výškách v letadle, při potápění ve velkých hloubkách?).

Stavy bránící využití kyslíku v krvi:

 1. Otrava plyny vznikajícími při hoření (např.oxidem uhelnatým).
 2. Otrava kyanidem.

Základní příznaky dušení:

První pomoc:
První pomoc při dušení spočívá v odstranění příčin dušení. Zajisti průchodnost dýchacích cest u postiženého, zajisti mu dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Nejlépe je být pod širou oblohou, nebo alespoň dokořán otevřít okna.
U postiženého v bezvědomí opět zajisti průchodnost dýchacích cest zakloněním hlavy a zvednutím brady. Zkontroluj dýchání a je-li vše v pořádku a postižený dostatečně dýchá a již nevykazuje známky dušení, ulož jej do zotavovací polohy. V případě, že postižený nedýchá, začni s resuscitací. Zavolej zdravotnickou pomoc.

Vdechnutí cizího předmětu:

Vdechnutí cizího předmětu může postihnout každého z nás. Stačí, aby ti například zaskočil kousek jídla. To vyvolá dušení, které ohrožuje život.

Jak poskytnout pomoc?
Jsi-li svědkem toho, že jiný člověk vdechl nějaký cizí předmět, dusí se a není v bezvědomí, pokus se mu pomoct tento předmět vypudit ven z jeho dýchacích cest. Podporuj ho v kašli. Není-li předmět příliš hluboko, mělo by stačit 5x postiženého udeřit otevřenou dlaní do zad mezi lopatky. Postižený je mírně předkloněn. Tento postup použij u dětí i dospělých osob.

U kojenců do jednoho roku života si polož miminko na předloktí své ruky v úhlu asi 30° - 40° hlavou dolů. Ústa miminka měj mezi palcem a ukazováčkem své ruky a opatrně s citem proveď 5 úderů mezi lopatky miminka. Při tom sleduj, zda cizí těleso již vypadlo z dýchacích cest miminka.

Pokud postižený vdechl nějaký cizí předmět, je v bezvědomí a ani po uvolnění dýchacích cest nedýchá, zavolej na číslo 155 - zdravotnickou pomoc. Začni ihned postiženého resuscitovat.

Dále již pokračuj podle pravidel resuscitace. Pokud se ti ale nepodaří uvolnit dýchací cesty, prováděj pouze masáž srdce a to v rytmu minimálně 100 stlačení za minutu v rytmu písničky ?Rolničky, rolničky?? až do příjezdu lékaře.


Podívej se na fotky nebo videa:

Ty to zvládneš.cz - PORANĚNÍ RUKY - pyrotechnikaTy to zvládneš.cz - DUŠENÍSvět rizikBodnutí hmyzemOtravyPoranění břichaPády z výškyVánoce, SilvestrTři kroky první pomociTy to zvládneš.cz - OPAŘENÍ, POPÁLENÍUštknutíJarní táníZvířataTy to zvládneš.cz - PORANĚNÍ PÁTEŘE - skok do vodyCévní mozková příhodaMdloba, kolapsPobyt na horáchKlíštěInfarktVdechnutí předmětu

Stáhni si:

První pomoc - Tísňová voláníPrvní pomoc - správné volání na tísňovou linkuPrvní pomoc - ObálkyPrvní pomoc - vyvaruj se nebezpečíPrvní pomoc - postupy poskytování pomociPrvní pomoc - Příběh se šťastným koncemPrvní pomoc - úrazy hlavyPrvní pomoc - Otrava není žádná otravaPrvní pomoc - záchrana tonoucíhoPrvní pomoc - Víš, co máš dělat?První pomoc - Puzzle První pomoc - základy poskytnutí první pomociPrvní pomoc - volání na tísňové linkyPrvní pomoc - hledání cestyPrvní pomoc - Linky tísňového voláníPrvní pomoc - Krevní riskPrvní pomoc - správnost tvrzeníPrvní pomoc - BludištěPrvní pomoc - Otrava není žádná otrava

Může se hodit:

Základy první pomoci.pdfDeskové hry - ZACHRAŇ SEZabezpečení místa dopravní nehodyBezvědomí - dýcháDětský hrnek "POLICIE"Osobní alarm Bodyguard 2Zaklíněný předmět v ráněMalý záchranář společenská hra na baterieDětský hrnek "HASIČI"Bezvědomí - nedýcháMasivní krváceníNůž na bezpečnostní pásyROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERNůž na bezpečnostní pásyDětský hrnek "ZÁCHRANKA"Dětská souprava ZÁCHRANÁŘIÚraz hlavyZáchranářský kufříkZlomenina předloktíMdloba

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Co říct do telefonu ?

Jak by mělo vypadat správné volání na tísňovou linku se dozvíte zde.Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Kdy volat 155 ?

Zjistit více

Resuscitace nebo-li oživování

Víš jak správně provádět resuscitaci ?Zjistit více

Úraz elektrickým proudem

Při vysokých okolních teplotách není dobré věnovat se velké tělesné zátěži. Hrozí selhání řízení teploty tvého těla. Kůže je rudá, suchá a horká, objevují se…Zjistit více

Tonutí

K tonutí dochází uzavřením nebo zaplavením dýchacích cest při ponoření do vody či jiné tekutiny. Utonutí je nejčastější způsob úmrtí při sportování či…Zjistit více

Úpal, úžeh

Při vysokých okolních teplotách není dobré věnovat se velké tělesné zátěži. Hrozí selhání řízení teploty tvého těla. Kůže je rudá, suchá a horká, objevují se…Zjistit více

Popáleniny, opařeniny

Popálené místo začni chladit,a to pouze do 5% tělesného povrchu např. proudem studené čisté vody. Chladit popálené místo bys měl tak 10 minut. Cítí-li postižený…Zjistit více

Poleptání

Obecná pravidla pro první pomoc při poleptání jsou stejná jako při popáleninách. Musíš co nejrychleji odstranit z postiženého látky způsobující poleptání. Pokud…Zjistit více

Omrzliny, podchlazení

Snaž se přesunout postiženého z nepříznivého počasí nebo prostředí. Podle možností mu poskytni další oblečení, popř. deku. Opatrně postiženého otepluj (teplou…Zjistit více

Otravy

Uklidni postiženého a pokus se zjistit, co se stalo. Nevíš-li, co otravu způsobilo, nepokoušej se vyvolat zvracení. Je-li postižený v bezvědomí, ale jeho…Zjistit více

Poranění oka

Mechanické poranění oka vždy potřebuje lékařské ošetření. Drobné předměty se snaž odstranit výplachem čistou vodou. Nikdy z oka nevytahujeme předměty, které do…Zjistit více

Pokousání zvířetem

Při kousnutí zvířetem ránu a její okolí nejprve vydesinfikuj, např. jodem, septonexem apod. Pak poraněné místo překryj čistým kouskem látky a vyhledej lékaře.…Zjistit více

Včelí, vosí a sršní bodnutí

Vhodné je okolí bodnutí ledovat nebo alespoň přikládej studené obklady, které zpomalí rozvoj otoku. Pokud se neobjeví celkové příznaky, ani nemusíš volat…Zjistit více

Klíště

Klíště bys měl usmrtit pomocí jodové tinktury, což je dezinfekční přípravek s jodem. Tinkturu nanes v průměru cca 2,5 cm v okolí klíštěte. Viklavým pohybem…Zjistit více

Hadí uštknutí

Pamatuj si, že ránu nikdy nevysáváme, nezaškrcujeme, nevypalujeme ani do ní neřežeme a ani nechladíme. Bolest i otok přetrvávají asi 3 týdny. Podání protijedu…Zjistit více

Epileptický záchvat

Pokus se pacienta při pádu zachytit a z jeho blízkosti odstraň všechny předměty, které by jej mohly ohrožovat. Uvolni mu oděv tam, kde je příliš těsný…Zjistit více

Otřes mozku

Při úrazu hlavy, otřesu mozku je vždy nutné zavolat záchrannou službu na čísle 155! Při čekání na lékaře nech postiženého ležet s lehce zvýšenou horní polovinou…Zjistit více

Astmatický záchvat

Postižený si zpravidla sám najde polohu, při které se mu uleví. Pokud svoji chorobu už zná, má u sebe zpravidla i léky. Bývají ve spreji a aplikují se…Zjistit více

Cukrovka

V případě akutní hypoglykémie u pacienta při vědomí podej postiženému sladký nápoj, například kolu nebo oslazený čaj. Případně mu můžeš dát na vycucání kostku…Zjistit více

Cévní mozková příhoda (CMP)

V případě cévní mozkové příhody pacienta polož na lůžko a pokud je při vědomí, mírně mu zvedni hlavu. Pokud je pacient v bezvědomí, a po uvolnění dýchacích cest…Zjistit více

Mdloba, kolaps

Postiženého polož na záda, zvedni mu nohy pod úhlem 30° a podlož mu je. Zajisti dostatečný přívod čerstvého vzduchu a uvolni mu tísnící oděv na hrudi a kolem…Zjistit více

Poranění kostí, kloubů a svalů

Poraněnými končetinami raději nehýbej. Nejlépe je lze znehybnit měkkým obložením. Dlahování je zbytečné, pokud přijede odborná pomoc. Zraněné ruce znehybníš…Zjistit více

Krvácení

Není důležité rozeznat typ krvácení. Důležité je co nejrychleji krvácení zastavit! Zjistit více

Rány a poranění

Rány rozdělujeme na povrchní a hluboké. Základním pravidlem u všech ran je: Nic z rány co v ní pevně drží, nevytahovat! Obecně platí, že rány a jejich okolí…Zjistit více

Postup při předávkování drogou

Jak si počínat při předávkování drogou. Jak pomoci ?Zjistit více

Bezvědomí

Bezvědomí je život ohrožujícím stavem. Včasnou a správně posyktnutou první pomocí však život postiženého můžete zachránit. A není to nic složitého! Všechny…Zjistit více

První pomoc - KROK ZA KROKEM

Krok po kroku k první pomoci.Zjistit více

Výkony zachraňující život

Zabránit úmrtí člověka, který je ve stavu ohrožujícím jeho život, může každý.Zjistit více

Zástava dechu a krevního oběhu

Při zástavě dechu nebo krevního oběhu rozhodují o záchraně života minuty.Zjistit více

Šok

Při šoku selhává krevní oběh, klesá krevní tlak a v těle přestává být dostatek kyslíku, a proto představuje stav ohrožující život. Pomoc tedy musí přijít co…Zjistit více

Pád z výšky

Úrazy po pádu z výšky patří k velmi častým!Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Mýty o první pomoci

Oblíbené mýty a omyly v první pomoci.Zjistit více

AED - Automatizovaný externí defibrilátor

Přístroj s velmi jednoduchým ovládáním, který dokáže zachránit život.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Pražští strážníci poskytovali první pomoc muži s masivním krvácením

Strážníci z Prahy 8 zachraňovali muže s hlubokou řeznou ránou na předloktí, pak pomáhali záchranářům i zdravotníkům v nemocnici.Zjistit více

Ztraceného chlapce v ZOO nalezli zlínští strážníci ve výběhu jeřábů a želv

V letošním roce nalezli strážníci Městské policie Zlín již šest osob, jejichž osobní údaje figurovaly v policejní databázi hledaných a pohřešovaných osob.Zjistit více

Pes byl nalezen v zuboženém stavu, veterinář ho musel uspat. Případem se zabývají táborští kriminalisté

Táborští kriminalisté sdělili třiatřicetileté ženě z Táborska podezření ze spáchání přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.Zjistit více

Policisté při záchraně seniora v Brně vykopli dveře do bytu

Rozhodnost, rychlou reakci a schopnost poskytnout první pomoc prokázali brněnští policisté. Na konci minulého týdne spěchala hlídka obvodního oddělení z…Zjistit více

Pozor na fatální poranění pánve a nohou

Někdy se jim říká „dárci orgánů“. I když v případě vážné nehody jsou jejich orgány prakticky nepoužitelné. Většinou jsou to muži, kteří milují rychlou jízdu na…Zjistit více

Svitavští policisté za pomoci AED pomohli při záchraně lidského života

V pátek 5. listopadu 2021 byli policisté z obvodního oddělení ve Svitavách vysláni v rámci spolupráce se záchrannou službou k muži v bezvědomí.Zjistit více

Cyklista vyjel večer na kole od hospody. Ráno ho našla ležet v příkopu u hřbitova náhodná kolemjdoucí

Dle svědecké výpovědi měl starší muž v neděli po 22. hodině nasednout u pohostinství v obci Paršovice na jízdní kolo a vydat se směrem na obec Rakov.Zjistit více

Muže a těhotnou ženu při čištění bazénu na Mladoboleslavsku zasáhl elektrický proud

V Ledcích na Mladoboleslavsku čistila dvojice (muž a těhotná žena) v sobotu dopoledne bazén.Zjistit více

Seniorka v Brně volala o pomoc v uzamčeném bytě, strážníci se k ní slanili a přivolali záchranáře

Zoufalé volání o pomoc zaznamenali v úterý dopoledne nájemníci slatinského panelového domu v Brně.Zjistit více