Bezpečnostní informační systém
Jak poskytnout první pomoc
PRVNÍ POMOC > Jak poskytnout první pomoc
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Otravy

Jedy se mohou do těla dostat mnoha způsoby:

Obecné příznaky:
Mezi obecné příznaky otrav patří: blouznění a křeče, příznaky dušení, namodralé zbarvení obličeje, rtů a nehtů, zmatenost, snížená schopnost reakce, nevolnost, zvracení, je možná i ztráta vědomí.

Všeobecná pravidla první pomoci při otravě:

  1. Uklidni postiženého a pokus se zjistit, co se stalo.
  2. Nevíš-li, co otravu způsobilo, nepokoušej se vyvolat zvracení.
  3. Je-li postižený v bezvědomí, ale jeho dýchání je dostatečné, ulož ho do zotavovací polohy.
  4. Zajisti rychle zdravotnickou pomoc na čísle 155 a buď připraven na potřebu resuscitace.
  5. V případě zástavy dechu postupuj dle pravidel pro resuscitaci. Dbej na to, abys nepřišel do styku s jedem, který by mohl být v okolí úst postiženého.

Otrava alkoholem
Alkohol je obsažen v alkoholických nápojích - pivo, víno, destiláty.

Příznaky:
Hlavními příznaky otravy alkoholem je pach dechu po alkoholu, nesrozumitelná řeč, postižený neudrží rovnováhu a je možné i velmi rychlé upadnutí do bezvědomí.

První pomoc:
Pokud postižený nereaguje, je nutné uvolnit dýchací cesty. Pokud dýchá normálně, ulož jej do zotavovací polohy. Hrozí totiž, že se postižený pozvrací a mohl by se udusit. Pokud nedýchá nebo nedýchá normálně, přivolej záchrannou službu a  začni s resuscitací.


Otrava Fridexem a podobnými látkami
K otravě fridexem a podobnými látkami dochází zpravidla náhodně, kdy je v lahvi od limonády nalita nemrznoucí směs do chladících systému automobilů - Fridex. Tyto otravy mají velmi rychlý průběh.

Příznaky:
Tyto otravy jsou velmi nebezpečné! Na počátku stav vypadá jako pouhá opilost. Často nejsou pozorovány žádné příznaky. Pokud se nějaké objeví, pocházejí od celkového selhávání ledvin a je zpravidla již pozdě na pomoc.

První pomoc:
Při poskytování pomoci postiženému, i když by byl nezletilý, podej k vypití 100-200ml (tj. asi malá sklenička) 40% destilátu (např. vodka, rum, whisky, koňak). Postiženého zklidni a přivolej na čísle 155 zdravotnickou pomoc nebo zajisti jinak rychlý převoz do nemocnice.


Otrava kysličníkem uhelnatým (CO)
Kysličník uhelnatý se uvolňuje při každém spalování. Při nedokonalém spalování nebo poruše odtahu spalin se může snadno vyvinout těžká otrava. Otrávený si často neuvědomuje, že je postižený a nemá sílu nic udělat. Nemá ani vůli jít ke dveřím nebo otevřít okno ačkoli ví, že by to měl udělat. Největší riziko jsou  plynové ohřívače vody - karmy, kotle na zemní plyn a výfukové plyny z aut v uzavřených prostorech.

Příznaky:
Postižený bývá zmatený a může připomínat opilého člověka. Má bolesti hlavy, závratě, je dezorientován. Objevují se křeče a poruchy srdečního rytmu. Má slabý často zrychlený  dech i puls a normální barvu pokožky. Často a rychle upadá do bezvědomí.

První pomoc:
Při poskytnutí první pomoci mysli na svoji bezpečnost. Nejdříve otevři okna a zajisti větrání místnosti. Postiženého vytáhni ze zamořené místnosti. Otrava probíhá velmi rychle a mohl bys jí podlehnout během několika desítek vteřin. Pokud je místnost uzavřená a nelze jí vyvětrat, ihned zavolej hasiče (čísla 112 nebo 150).

Pokud je postižený v bezvědomí a po uvolnění dýchacích cest nedýchá, nebo nedýchá normálně začni okamžitě s resuscitací. Pokud je při vědomí,a po uvolnění dýchacích cest normálně dýchá, ulož jej do zotavovací polohy. V každém případě zavolej zdravotnickou pomoc na čísle 155.


Otrava kysličníkem uhličitým (CO2)
Jedná se o bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, proto jej člověk svými smysly nevnímá. Vzniká při kvašení vína, piva, je to produkt dokonalého spalování zemního plynu, propan-butanu. Je normálně přítomen v atmosféře (0.03%), dokonce jej vydechujeme. Pokud jeho koncentrace v okolí přesáhne cca 3%, má na člověka nepříznivý vliv. Je-li přítomen v uzavřené místnosti, jsou zpravidla první obětí psi, kteří doprovázejí člověka, protože je těžší než vzduch a drží se tedy při zemi.

Příznaky:
Postiženého provází nevolnost, pocit na zvracení, bolesti hlavy, závratě, poruchy zraku, únava, ospalost, zrychlení tepu a dechu. Postupně člověk upadá do bezvědomí.

První pomoc:
Při poskytnutí první pomoci mysli na svoji bezpečnost. Nejdříve otevři okna a zajistí větrání místnosti nebo postiženého doprav na čerstvý vzduch mimo hrozící nebezpečí. Pokud je místnost uzavřená a nelze jí vyvětrat nebo není možné se k postiženému bezpečně dostat, zavolej hasiče (čísla 112 nebo 150).

Pokud je postižený v bezvědomí a po uvolnění dýchacích cest nedýchá nebo nedýchá normálně, začni okamžitě s resuscitací. Pokud je při vědomí, sleduj kvalitu vědomí. V každém případě zavolej zdravotnickou pomoc na čísle 155.


Otrava léky a drogami
K otravě léky nejčastěji dochází při předávkování a při drogové závislosti. Léky nebo drogy mohou být vdechovány, polykány nebo vpraveny do těla injekcí. U osob závislých na drogách mohou být patrné stopy po použití podkožních injekcí.

Příznaky:
Příznaky otravy jsou různé v závislosti na druhu požité látky. Při otravě omamnými látkami bývá zpomalené dýchání a může dojít až k jeho zástavě. Při otravě uklidňujícími léky bývá mělké dýchání, kůže postiženého je na pohmat chladná a lepkavá. Při otravě povzbuzujícími látkami může být postižený vzrušený, může se třást a mít halucinace.

První pomoc:
Pokus se zjistit příčinu otravy a neodkladně zajisti zdravotnickou pomoc na čísle 155. V případě, že je postižený v bezvědomí a jeho spontánní dýchání je dostatečné, ulož ho do zotavovací polohy. Pokud postižený nedýchá nebo nedýchá normálně, postupuj podle pravidel resuscitace.


Otrava houbami
Otrava nesprávně určenými a nasbíranými jedovatými houbami často postihuje celou rodinu nebo jinou větší skupinu osob.

Příznaky:
Typickými příznaky jsou bolesti břicha, průjmy, poruchy vidění, slzení, slinění a celková nevolnost.

První pomoc:
U postižených při vědomí se můžeš pokusit vyvolat zvracení, přivolej lékaře na čísle 155. Pokus se zajistit vzorek potravy (třeba i ze zvratků) pro laboratorní rozbor.


Podívej se na fotky nebo videa:

Ty to zvládneš.cz - KOLAPS, SRDEČNÍ SELHÁNÍ - TANRTy to zvládneš.cz - AMPUTACE NOHY - nehoda motorkářeZástava dechuSvět rizikPopáleniny, opařeninyTy to zvládneš.cz - ASTMATICKÝ ZÁCHVATTy to zvládneš.cz - POPÁLENINYZvířataTy to zvládneš.cz - PORANĚNÍ RUKY - pyrotechnikaJarní táníKlíštěTy to zvládneš.cz - ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEMTy to zvládneš.cz - MRTVICEPády z výškyTy to zvládneš.cz - INFARKT - AED - RESUSCITACEZásah bleskuTy to zvládneš.cz - OTRAVA NEZNÁMOU LÁTKOUSvalové křečeRizika v dopravěCévní mozková příhodaTy to zvládneš.cz - OTRAVA NEZNÁMOU LÁTKOU

Stáhni si:

První pomoc - Tísňová voláníPrvní pomoc - postupy poskytování pomociPrvní pomoc - základy poskytnutí první pomociPrvní pomoc - Rozstříhej a sestavPrvní pomoc - Poranění hlavyPrvní pomoc - vyvaruj se nebezpečíPrvní pomoc - Otrava není žádná otravaPrvní pomoc - záchrana tonoucíhoPrvní pomoc - hledání cestyPrvní pomoc - správnost tvrzeníPrvní pomoc - ObálkyPrvní pomoc - Příběh se šťastným koncemPrvní pomoc - Otrava není žádná otravaPrvní pomoc - Víš, co máš dělat?První pomoc - Puzzle První pomoc - Krevní riskPrvní pomoc - BludištěPrvní pomoc - Krevní riskPrvní pomoc - Linky tísňového volání

Může se hodit:

Bezvědomí - dýcháMdlobaNůž na bezpečnostní pásyZlomenina předloktíDětský hrnek "POLICIE"Osobní alarm Bodyguard 2Záchranářský kufříkÚraz hlavyMalý záchranář společenská hra na baterieZabezpečení místa dopravní nehodyDětská souprava ZÁCHRANÁŘIDětský hrnek "HASIČI"Dětský hrnek "ZÁCHRANKA"ROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERDeskové hry - ZACHRAŇ SEZaklíněný předmět v ráněNůž na bezpečnostní pásyMasivní krváceníBezvědomí - nedýcháZáklady první pomoci.pdf

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Co říct do telefonu ?

Jak by mělo vypadat správné volání na tísňovou linku se dozvíte zde.Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Kdy volat 155 ?

Zjistit více

Resuscitace nebo-li oživování

Víš jak správně provádět resuscitaci ?Zjistit více

Dušení, vdechnutí cizího tělesa

Zajisti průchodnost dýchacích cest u postiženého, zajisti mu dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Nejlépe je být pod širou oblohou, nebo alespoň dokořán…Zjistit více

Úraz elektrickým proudem

Při vysokých okolních teplotách není dobré věnovat se velké tělesné zátěži. Hrozí selhání řízení teploty tvého těla. Kůže je rudá, suchá a horká, objevují se…Zjistit více

Tonutí

K tonutí dochází uzavřením nebo zaplavením dýchacích cest při ponoření do vody či jiné tekutiny. Utonutí je nejčastější způsob úmrtí při sportování či…Zjistit více

Úpal, úžeh

Při vysokých okolních teplotách není dobré věnovat se velké tělesné zátěži. Hrozí selhání řízení teploty tvého těla. Kůže je rudá, suchá a horká, objevují se…Zjistit více

Popáleniny, opařeniny

Popálené místo začni chladit,a to pouze do 5% tělesného povrchu např. proudem studené čisté vody. Chladit popálené místo bys měl tak 10 minut. Cítí-li postižený…Zjistit více

Poleptání

Obecná pravidla pro první pomoc při poleptání jsou stejná jako při popáleninách. Musíš co nejrychleji odstranit z postiženého látky způsobující poleptání. Pokud…Zjistit více

Omrzliny, podchlazení

Snaž se přesunout postiženého z nepříznivého počasí nebo prostředí. Podle možností mu poskytni další oblečení, popř. deku. Opatrně postiženého otepluj (teplou…Zjistit více

Poranění oka

Mechanické poranění oka vždy potřebuje lékařské ošetření. Drobné předměty se snaž odstranit výplachem čistou vodou. Nikdy z oka nevytahujeme předměty, které do…Zjistit více

Pokousání zvířetem

Při kousnutí zvířetem ránu a její okolí nejprve vydesinfikuj, např. jodem, septonexem apod. Pak poraněné místo překryj čistým kouskem látky a vyhledej lékaře.…Zjistit více

Včelí, vosí a sršní bodnutí

Vhodné je okolí bodnutí ledovat nebo alespoň přikládej studené obklady, které zpomalí rozvoj otoku. Pokud se neobjeví celkové příznaky, ani nemusíš volat…Zjistit více

Klíště

Klíště bys měl usmrtit pomocí jodové tinktury, což je dezinfekční přípravek s jodem. Tinkturu nanes v průměru cca 2,5 cm v okolí klíštěte. Viklavým pohybem…Zjistit více

Hadí uštknutí

Pamatuj si, že ránu nikdy nevysáváme, nezaškrcujeme, nevypalujeme ani do ní neřežeme a ani nechladíme. Bolest i otok přetrvávají asi 3 týdny. Podání protijedu…Zjistit více

Epileptický záchvat

Pokus se pacienta při pádu zachytit a z jeho blízkosti odstraň všechny předměty, které by jej mohly ohrožovat. Uvolni mu oděv tam, kde je příliš těsný…Zjistit více

Otřes mozku

Při úrazu hlavy, otřesu mozku je vždy nutné zavolat záchrannou službu na čísle 155! Při čekání na lékaře nech postiženého ležet s lehce zvýšenou horní polovinou…Zjistit více

Astmatický záchvat

Postižený si zpravidla sám najde polohu, při které se mu uleví. Pokud svoji chorobu už zná, má u sebe zpravidla i léky. Bývají ve spreji a aplikují se…Zjistit více

Cukrovka

V případě akutní hypoglykémie u pacienta při vědomí podej postiženému sladký nápoj, například kolu nebo oslazený čaj. Případně mu můžeš dát na vycucání kostku…Zjistit více

Cévní mozková příhoda (CMP)

V případě cévní mozkové příhody pacienta polož na lůžko a pokud je při vědomí, mírně mu zvedni hlavu. Pokud je pacient v bezvědomí, a po uvolnění dýchacích cest…Zjistit více

Mdloba, kolaps

Postiženého polož na záda, zvedni mu nohy pod úhlem 30° a podlož mu je. Zajisti dostatečný přívod čerstvého vzduchu a uvolni mu tísnící oděv na hrudi a kolem…Zjistit více

Poranění kostí, kloubů a svalů

Poraněnými končetinami raději nehýbej. Nejlépe je lze znehybnit měkkým obložením. Dlahování je zbytečné, pokud přijede odborná pomoc. Zraněné ruce znehybníš…Zjistit více

Krvácení

Není důležité rozeznat typ krvácení. Důležité je co nejrychleji krvácení zastavit! Zjistit více

Rány a poranění

Rány rozdělujeme na povrchní a hluboké. Základním pravidlem u všech ran je: Nic z rány co v ní pevně drží, nevytahovat! Obecně platí, že rány a jejich okolí…Zjistit více

Postup při předávkování drogou

Jak si počínat při předávkování drogou. Jak pomoci ?Zjistit více

Bezvědomí

Bezvědomí je život ohrožujícím stavem. Včasnou a správně posyktnutou první pomocí však život postiženého můžete zachránit. A není to nic složitého! Všechny…Zjistit více

První pomoc - KROK ZA KROKEM

Krok po kroku k první pomoci.Zjistit více

Výkony zachraňující život

Zabránit úmrtí člověka, který je ve stavu ohrožujícím jeho život, může každý.Zjistit více

Zástava dechu a krevního oběhu

Při zástavě dechu nebo krevního oběhu rozhodují o záchraně života minuty.Zjistit více

Šok

Při šoku selhává krevní oběh, klesá krevní tlak a v těle přestává být dostatek kyslíku, a proto představuje stav ohrožující život. Pomoc tedy musí přijít co…Zjistit více

Pád z výšky

Úrazy po pádu z výšky patří k velmi častým!Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Mýty o první pomoci

Oblíbené mýty a omyly v první pomoci.Zjistit více

AED - Automatizovaný externí defibrilátor

Přístroj s velmi jednoduchým ovládáním, který dokáže zachránit život.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Díky všímavým mužům, kterým nebyl lhostejný osud neznámé ženy, se podařilo zachránit lidský život

Policisté z Prahy venkov - JIH vyjížděli v neděli 10. března 2024 na oznámení o nálezu uvázaného psa u hřiště v obci Hradištko. Toho si všimli dva muži, kteří…Zjistit více

Medvěda pronásledujícího na Slovensku dva lidi zahnal policista varovným výstřelem. Život ženy se už bohužel zachránit nepodařilo

V pátek v podvečer bylo v na tísňovou linku slovenské Horské záchranné služby nahlášeno, že v oblasti Sinnej v Nízkých Tatrách došlo k setkání dvou lidí s…Zjistit více

Při pádu stožáru velmi vysokého napětí u Řevnic zemřel stavební dělník. Další dva byli zraněni

V Zadní Třebani na Berounsku pracovali ve středu dělníci na demontáži stožárů velmi vysokého napětí. Pracovali, mimo jiné, v koši plošiny.Zjistit více

Policisté ve vlaku ve Vršovicích úspěšně resuscitovali ženu

V úterý 5. března, kolem dvacáté hodiny večerní, přijali policisté oznámení o ležící podnapilé ženě ve vlaku, který jede z Prahy na Slovensko a právě zastavil…Zjistit více

Při zásahu u masivního úniku oxidu uhličitého v chebské průmyslové zóně byli zraněni dva hasiči

Únik oxidu uhličitého z cisterny nahlásil na tísňovou linku ve čtvrtek dopoledne řidič vozidla, které přijelo do chebské průmyslové zóny do jednoho z podniků.Zjistit více

Pohřešovanou seniorku na Náchodsku našli mrtvou

Od pátečního podvečera pátrali policisté, hasiči i strážníci po 91leté ženě z Nového Města nad Metují, která odešla po 15. hodině z domova neznámo kam.Zjistit více

Policisté na jižní Moravě doprovodili záchranáře převážející miminko do nemocnice

Doslova jízdu o život mají za sebou zlínští záchranáři. Ti v pondělí odpoledne urgentně transportovali miminko ze Zlína na operační sál do brněnské dětské…Zjistit více

Pražští strážníci poskytovali první pomoc muži s masivním krvácením

Strážníci z Prahy 8 zachraňovali muže s hlubokou řeznou ránou na předloktí, pak pomáhali záchranářům i zdravotníkům v nemocnici.Zjistit více

Ztraceného chlapce v ZOO nalezli zlínští strážníci ve výběhu jeřábů a želv

V letošním roce nalezli strážníci Městské policie Zlín již šest osob, jejichž osobní údaje figurovaly v policejní databázi hledaných a pohřešovaných osob.Zjistit více