Bezpečnostní informační systém
Havárie, nehody, výbuchy
Mimořádné události > Havárie, nehody, výbuchy
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Nebezpečné látky

Havárie a výbuchy

V dřívějších dobách se setkávali lidé s mimořádnými událostmi, které vznikaly téměř vždy v důsledku přírodních procesů ? zemětřesení, výbuchy sopek, vichřice, povodně. Učili se žít v přírodě a vyvarovat se nebezpečí, která jim od ní hrozila. Používali jen jednoduché nástroje a stavěli si jednoduché příbytky, ve kterých žili.

Pokrok nezastavíme a tak jsme dnes obklopeni budovami plnými různě složitých technických zařízení, vytápěnými elektřinou a plynem. Jsme obklopeni ohromnými továrnami a provozy plnými nebezpečných látek a složitých technických zařízení, kolem nás proudí kolony aut, cisterny převážející další nebezpečné látky, nad námi létají letadla, využíváme jadernou energii.

A my jsme přesvědčeni, že vše máme pod kontrolou. Techniku i přírodu. Ale opak je pravdou. O tom by určitě mohlo mluvit mnoho lidí, které postihlo nějaké neštěstí. O tom by mohl mluvit každý záchranář.

Všeobecné příčiny havárií

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit naše zdraví, životy, životní prostředí a majetek.

Ať už havárii způsobí přímo člověk nebo technika, která je produktem lidské činnosti, nebo příroda, která na nás zaútočí prostřednictvím některého ze svých živlů (oheň, voda, země, vzduch), havárie nás mohou zastihnout kdykoliv a kdekoliv.

Proto je potřeba se s možnými nebezpečími seznámit a důkladně se na ně připravit.

Dopady havárií

Havárie mají vážné dopady, kterými jsou většinou ztráty na životech a zdraví lidí, na životním prostředí a majetku. K těm dochází zejména v důsledku výbuchů, požárů, úniku nebezpečných látek do ovzduší, půdy a vody, zavalení a zasypání a dalších nebezpečných projevů, které havárie doprovázejí.

Základní typy havárií

Havárie s únikem nebezpečných látek

Nebezpečné látky jsou všude kolem nás a u většiny havárií se přímo nebo nepřímo vyskytují a ohrožují nás. Někdy mohou ohrožovat jen přímé účastníky havárie, někdy ale mohou ohrožovat široké okolí.

Může se jednat o látky v kapalném, tuhém nebo v plynném skupenství. Tyto látky působí na organismus mnohostranně, často smrtelně. Míra ohrožení závisí na konkrétní sloučenině, na jejím množství, koncentraci a na době, po kterou jsme byli vystaveni jejímu působení.

Havárie s únikem nebezpečných látek si mnohdy mylně spojujeme pouze s chemickými továrnami.

Jenže vše je trochu jinak a velké havárie s únikem nebezpečných látek nás ohrožují stále více a více.

  1. Stále častěji jsou v průmyslu používány složité technologie, založené na chemických procesech, při kterých může dojít k havárii i k úniku chemických látek do ovzduší nebo do vody, do přírody. To znamená, že nebezpečné látky se neobjevují jen v chemických továrnách, ale ve všech továrnách.
  2. Nebezpečné látky se nacházejí také na zimních stadionech, benzínových stanicích, v lázních a bazénech a v různých provozních zařízeních a skladech, prodejnách.
  3. Nebezpečné látky se nacházejí také v našich domovech. Používáme je k různým účelům, zejména k topení, čištění, vaření, v dopravě, apod.
  4. A co je důležité zdůraznit? Všechny nebezpečné látky se také převážejí v různých dopravních prostředcích a také se s nimi na různých místech manipuluje, mnohdy i neopatrně.
  5. Nebezpečné látky se nacházejí také v rukou teroristů a mohou být použity k teroristickým útokům, se kterými se můžeme setkat, bohužel, nejen v zahraničí na dovolené, ale i u nás.
  6. No a nesmíme samozřejmě zapomenout na přírodní katastrofy, které nás stále více ohrožují a které mohou způsobit havárie s únikem nebezpečných látek velkého rozsahu. Například povodeň, vichřice, zemětřesení.

Ostatní havárie

Kromě velkých havárií, kdy nás přímo ohrožuje únik nebezpečné látky, se v běžném životě setkáváme i s jinými typy havárií, které mají různé nebezpečné průvodní jevy, například požár, výbuch, sesuv půdy, zřícení domu. Každý den je také doprovázen velkým množstvím havárií v dopravě, silniční, letecké i železniční. I při těchto haváriích samozřejmě může dojít k úniku nebezpečných látek, ale většinou se jedná o menší rozsah.

Ať se jedná o jakoukoliv havárii, nikdy ji nesmíme podceňovat a nesmíme podceňovat ani nebezpečné látky, které se v našem okolí vyskytují. I z běžné technické závady v domácnosti se může stát velká havárie.


Podívej se na fotky nebo videa:

DekontaminaceDekontaminaceVarování při haváriiR-věty, S-větyOstatní havárieChemické látkyBiologické látkyNejčastější příznaky úniku látekChemické látkyHavárie v dopravěJak se chránit při havárii?Havárie s únikem nebezpečných látekR-věty, S-větyOstatní havárieHavárie s únikem nebezpečných látekRopné látkyVarovné tabulkyVarování při haváriiNejčastější příznaky úniku látekHavárie v dopravě

Stáhni si:

Mimořádné události - Co to je ?Mimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - PříběhMimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - Jak přivolat pomocMimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - TechnikaMimořádné události - VodaMimořádné události - Typy událostí Mimořádné události - volání na tísňovou linkuMimořádné události - KostlivecMimořádné události - Tísňové linkyMimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?

Může se hodit:

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI I.Nůž na bezpečnostní pásyDětská souprava ZÁCHRANÁŘIDeskové hry - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTITROJUHELNÍK žlutozelený bez potiskuPracovní sešit - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPracovní listy - Mimořádné události I.Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVADeskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - LITEHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Dětský hrnek "HASIČI"ZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ ČINNOST, SESUVY PŮDY, LAVINY15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Související články:

Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především…Zjistit více

Radioaktivní látky

Radioaktivní látky jsou látky, které obsahují nestabilní izotopy prvků. Jádra atomů těchto prvků nazýváme radionuklidy. Radionuklidy se přeměňují v jádra jiných…Zjistit více

Látky

V životě se můžeme setkat i s ohrožením nebezpečnými látkami.Zjistit více

Označování nebezpečných látek

Ke klasifikaci nebezpečných látek a přípravků se používají takzvané R a S věty , jednoduché nebo kombinovanéZjistit více

V dopravě

Pokud se tedy ocitnete v blízkosti dopravní nehody a chcete pomoct raněným, tak raději zavolejte záchranáře. V případě, že byste mohli zraněným sami pomoci…Zjistit více

Výbuch plynu

Pokud bude unikat plyn z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo…Zjistit více

Skutečně se stalo:

Stráský: NP Šumava se podařilo snížit dopad kůrovcové kalamity

V roce 2011 se NP Šumava podařilo podstatně snížit rozsah a dopad kůrovcové kalamity na území parku. Přesto za dobu existence parku vzniklo na jeho území 9000…Zjistit více