Bezpečnostní informační systém
Havárie, nehody, výbuchy
Mimořádné události > Havárie, nehody, výbuchy
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Nebezpečné látky

V dopravě

Dopravní nehody jsou a stále více budou problémem současné doby i budoucnosti. Naše babičky a dědečkové ještě pamatují doby, kdy se projíždějící auta dala spočítat na prstech obou rukou.

Dnes ale velmi rychle roste rychlost našich aut, jejich množství a hustota komunikačních sítí a s nimi spojená rizika dopravních nehod.

Dalším rizikem dopravních nehod je i velmi častá nezkušenost a neukázněnost řidičů, dokonce i těch, kteří převážejí nebezpečné látky.

Při dopravních nehodách hrozí i nebezpečí výbuchu palivové nádrže. Stačí, když se vytékající palivo a jeho páry dostanou do blízkosti rozpáleného motoru!


Pokud se tedy ocitnete v blízkosti dopravní nehody a chcete pomoct raněným, tak raději zavolejte záchranáře. V případě, že byste mohli zraněným sami pomoci, poskytnout jim první pomoc nebo je alespoň přesunout na bezpečné místo, musíte postupovat velmi opatrně.

Havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké, námořní) mají dalekosáhlé dopady zejména na životy a zdraví lidí. Mají však i dalekosáhlé dopady na životní prostředí, a to zejména havárie cisteren přepravujících nebezpečné látky nebo havárie ropných tankerů.

V celé Evropě je povinnost k přepravě nebezpečných látek používat oranžové výstražné tabulky a symboly, které jsou připevněny na viditelném místě přepravního prostředku. Výstražné tabulky s čísly označují druh látky a její nebezpečí. Symboly mají pro nás větší vypovídací hodnotu.


V případě, že budete svědky dopravní nehody cisterny nebo se budete pohybovat v blízkosti této nehody, okamžitě opusťte ohrožený prostor a ukryjte se v nejbližší budově. Pak postupujte podle všeobecných pravidel.

Pokud budete při nehodě v dopravním prostředku, například s rodinou v autě, okamžitě uzavřete okna a vypněte klimatizaci. Pokud je to možné, opusťte s vozidlem nebezpečný prostor a poté nahlaste událost na linku 112 nebo 150. Záchranářům velmi pomůžete, když si zapamatujete čísla na výstražné tabulce cisterny, která havarovala, a nahlásíte je.


Podívej se na fotky nebo videa:

Varování při haváriiRopné látkyVarovné tabulkyNejčastější příznaky úniku látekDekontaminacePříčiny haváriíVarování při haváriiOstatní havárieRopné látkyJak se chránit při havárii?Co dělat při úniku plynu?R-věty, S-větyHavárie v dopravěPříčiny haváriíCo dělat při úniku plynu?Chemické látkyRadioaktivní látkyDekontaminaceCo jsou to havárie?Havárie v dopravě

Stáhni si:

Mimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?Mimořádné události - VodaMimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - TechnikaMimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - Přivolání pomociMimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - Typy událostí Mimořádné události - Tísňové linkyMimořádné události - Co to je ?Mimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - Jak přivolat pomocMimořádné události - PříběhMimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - volání na tísňovou linku

Může se hodit:

Záchranářský kufříkNůž na bezpečnostní pásyDeskové hry - ZACHRAŇ SEPOVODNĚOd vichřice k zemětřesení-ochr. člověka za mim. udál. (učebnice pro 9.r.ZŠ)Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVAMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.TROJUHELNÍK žlutozelený bez vykřičníkuTROJUHELNÍK žlutozelený bez potiskuNůž na bezpečnostní pásyZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ ČINNOST, SESUVY PŮDY, LAVINYMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI I.Osobní alarm Bodyguard 2

Související články:

Havárie a výbuchy

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit…Zjistit více

Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především…Zjistit více

Radioaktivní látky

Radioaktivní látky jsou látky, které obsahují nestabilní izotopy prvků. Jádra atomů těchto prvků nazýváme radionuklidy. Radionuklidy se přeměňují v jádra jiných…Zjistit více

Látky

V životě se můžeme setkat i s ohrožením nebezpečnými látkami.Zjistit více

Označování nebezpečných látek

Ke klasifikaci nebezpečných látek a přípravků se používají takzvané R a S věty , jednoduché nebo kombinovanéZjistit více

Výbuch plynu

Pokud bude unikat plyn z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo…Zjistit více