Bezpečnostní informační systém

Obecné informace

Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Obecné informace
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

"Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat"

Mimořádné události si nevybírají a nevyhýbají se ani naší zemi. Jste na ně připraveni?Zjistit více

Co jsou to mimořádné události?

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo…Zjistit více

Evakuace

Věděli byste, jak se zachovat v případě vyhlášené evakuace?Zjistit více

Evakuační zavazadlo

Máte doma při ruce evakuační zavazadlo?Zjistit více

Hlavní zásady pro opuštění bytu

Víte jaké zásady musíte dodržovat v případě nutnosti rychlého opuštění bytu?Zjistit více

Jaké jsou dopady mimořádných událostí?

Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové. Zjistit více

Obecná pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné události

Motto: "Vědět, znamená přežít"Zjistit více

Panika v krizové situaci

Každá panika může způsobit ještě větší škody!Zjistit více

Prostředky individuální ochrany

Znáte prostředky individuální ochrany?Zjistit více

Příprava rodiny na krizové situace

Krizová situace nás může potkat kdykoliv a kdekoliv. Jste na ni připraveni?Zjistit více

Stala se mimořádná událost

Co bys měl udělat, staneš-li se svědkem vzniku nebo účastníkem mimořádné události?Zjistit více

Tísňová volání

Víte na koho se obrátit při volání o pomoc?Zjistit více

Varování před nebezpečím

Znáte varovný signál? Věděli by jste, co máte dělat při jeho zaznění?Zjistit více