Obecná pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné události

USLYŠÍTE-LI VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY - UKRYJTE SE V NEJBLIŽŠÍ BUDOVĚ

(nejedná-li se zjevně o povodeň nebo zemětřesení). Pokud zaslechnete sirénu při jízdě autem, zastavte a vyhledejte úkryt.

JEDNEJTE V KLIDU, S ROZVAHOU A BEZ PANIKY

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
(rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena a potřebují ji záchranáři.

POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

NECHOĎTE PRO DĚTI DO ŠKOLEK A ŠKOL, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu.

Přečteno 883x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR