Hlavní zásady pro opuštění bytu

Před opuštěním bytu nikdy nezapomeňte:

1.   Uhaste otevřený oheň v topidlech - ohništích, kamnech, vařičích, tepelných agregátech, svíce a jiné!!!

2.   Vypněte topidla a elektrické spotřebiče a vytáhněte je ze zásuvek (mimo ledniček a mrazniček).

3.   Uzavřete hlavní přívod vody a plynu, odpojte anténní svody.

4.   Uzavřete okna a dveře.

5.   Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Dle potřeby  se snažte uklidnit ty, kteří to potřebují.

6.   Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou, kontaktem na Vás, případně s dalšími důležitými údaji.

7.   Kočky a psy si vezměte s sebou.

 

8.   Ostatní domácí zvířata, včetně hospodářských a exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou (asi na týden) a vývěskou na dveřích upozorněte na jejich přítomnost. Zvažte možnost ponechat hospodářským zvířatům volnost odchodu pro případ zhoršení situace(zejména pokud by se blížil požár nebo povodeň).

9.   Vezměte si evakuační zavazadlo, uzamkněte byt (dům), na dveře dejte vývěsku - kdo, kdy a kam se evakuoval a popř. - kde jsou umístěna hospodářská zvířata.

10.   V souladu s konkrétními pokyny se dostavte (pěšky, MHD, autem) na určené místo (shromaždiště, evakuační středisko. atd.) .

11.   Rozhodnete-li se evakuovat samostatně např. autem (na chatu, chalupu, k příbuzným, apod.), oznamte toto rozhodnutí obecnímu úřadu s udáním adresy přechodného pobytu a spojení, kde můžete být informováni o možnosti návratu apod.

12.   Dodržujte stanovené evakuační trasy.

13. Pobyt v příjmovém místě je zajištěn společným nouzovým ubytováním, stravováním a ostatní potřebnou humanitární pomocí. Domů se můžete vrátit pouze po povolení orgány krizového řízení. Po povoleném návratu nezapomeňte zkontrolovat stav majetku, zaregistrova případné škody a ztráty.

Přečteno 2284x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR