Bezpečnostní informační systém
Terorismus
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Terorismus
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Anonymní oznámení o bomběNález podezřelého předmětuPodezřelá poštovní zásilkaTerorismus - jak se chránit?Terorismus a jiné hrozby

Anonymní oznámení o bombě

Pokud se k vám dostane anonymní oznámení o uložení bomby, výbušniny či výbušniny s použitím nebezpečné látky, tak ihned vše oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo 112 (tísňové volání), kde bude prověřeno, zda je anonymní oznámení skutečné nebo falešné.

Pokud došlo k anonymnímu oznámení o uložení bomby, výbušniny nebo výbušniny s použitím nebezpečné látky v budově, v níž se nacházíte, opusťte budovu a následujte ostatní evakuované osoby do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa. V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vás zvědavost nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. Při odchodu z budovy si vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.

Velmi důležité je vědět, že jakékoliv anonymní oznámení o uložení bomby nebo výbušniny je trestným činem, a to i v případě, že se nejedná o skutečné ohrožení, ale o tzv. legraci.  Pro Polici ČR není velký problém oznamovatele dohledat!!!

V každém případě je důležité nácvik evakuace pro takovéto případy procvičovat, zvláště ve škole nebo v prostorách, kde se pravidelně setkává větší množství lidí. Ve škole by pak každý žák měl vědět, jak se vyhlašuje evakuace, kudy vedou ve škole evakuační trasy, že k evakuaci se nemá používat výtah a kde se všichni shromažďují v případě evakuace.