Bezpečnostní informační systém
Terorismus
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Terorismus
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Anonymní oznámení o bomběNález podezřelého předmětuPodezřelá poštovní zásilkaTerorismus - jak se chránit?Terorismus a jiné hrozby

Terorismus - jak se chránit?

S teroristickým útokem nebo ohrožením se můžeme v dnešní době setkat zejména v zahraničí. Pokud navštívíte stát, kde jsou tyto hrozby aktuální, je třeba důsledně dbát pokynů místních bezpečnostních složek a v případě jakéhokoliv problému požádat o pomoc naše zastupitelství nebo zastupitelství jakéhokoliv státu Evropské unie.

Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace. V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii.

Obecné zásady v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení:

  • Zůstaňte v klidu a buďte trpěliví.
  • Uposlechněte instrukcí záchranných a bezpečnostních sborů.
  • Poslouchejte rádiové nebo televizní vysílání pro bližší instrukce.
  • V případě, že jste přímými účastníky incidentu, co nejdříve opusťte ohrožený prostor a v případě možnosti poskytněte první pomoc zraněným. První pomoc se poskytuje nejprve osobám, které jsou zraněné vážně.
  • V případě, že je incidentem postižena i budova, ve které se nacházíte, opět urychleně a bezpečně  opusťte ohrožený prostor, v případě možnosti poskytněte pomoc zraněným, malým dětem nebo starým lidem. Nepoužívejte otevřený oheň a nezapínejte elektrické spotřebiče.
  • Nepřetěžujte telefonní síť více, než je nezbytně nutné ke kontaktu se záchrannými složkami a vašimi příbuznými.