Bezpečnostní informační systém
Terorismus
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Terorismus
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Anonymní oznámení o bomběNález podezřelého předmětuPodezřelá poštovní zásilkaTerorismus - jak se chránit?Terorismus a jiné hrozby

Podezřelá poštovní zásilka

Je velice těžké určit, zda jde o podezřelou poštovní zásilku, či ne. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovým znakem může být to, že se jedná o předmět od neznámého či anonymního odesílatele s podezřelým rukopisem či výhrůžným textem na zásilce, zapáchající zásilku nebo zásilku, z níž trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být např. podezřelá sypká hmota nebo jakýkoliv podezřelý předmět.

Pokud přeji jen narazíte na zásilku, u které budete mít podezření, potom:
  • Podezřelou zásilku neotevírejte. 
  • Zásilkou pokud možno dále nemanipulujte (netřepejte s ní, nečichejte k ní, neochutnávejte její obsah).
  • Zásilku nepřenášejte do dalších místností, vyhnete se případnému rozšíření nebezpečných látek do dalších prostor.
  • Místnost, kde je zásilka umístěna, vykliďte, uzavřete a postarejte se, aby do ní nechodily další osoby.
  • Případné rozsypané látky neutírejte ani nezametejte!
  • Poté opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR), 150 (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo 112 (tísňové volání). Policisté nebo hasiči od vás zásilku převezmou a odvezou ji k ověření obsahu.
  • Rozhodně s sebou na policejní nebo požární stanici podezřelou zásilku nenoste či nevozte.