Bezpečnostní informační systém
Terorismus
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Terorismus
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Anonymní oznámení o bomběNález podezřelého předmětuPodezřelá poštovní zásilkaTerorismus - jak se chránit?Terorismus a jiné hrozby

Terorismus a jiné hrozby

V poslední době se velmi často mluví o terorismu. Bohužel se i teroristické útoky stávají čím dál častěji. I proto je potřeba o terorismu něco vědět a naučit se, jak se v případě teroristického útoku zachovat.

Terorismu je téměř vždy akt násilný, nepředvídatelný. Obvykle je zaměřen na civilisty a vede k vytvoření atmosféry strachu ve společnosti za účelem dosažení politických či jiných cílů.

Teroristické skupiny se do povědomí veřejnosti snaží dostat především neočekávanými násilnými útoky prováděnými taktikou "udeř a uteč".

Díky publicitě, která je s násilnými útoky spojena, se teroristé následně snaží veřejnost ovlivňovat ve svůj prospěch.

TYPY TERORISTICKÉHO ÚTOKU

 • bombový útok,
 • únos letadla či jiného dopravního prostředku,
 • žhářství,
 • útok na osobu/osoby,
 • únos osoby/osob,
 • držení rukojmích,
 • vražda,
 • použití nebezpečných látek (chemických, biologických, jaderných),
 • atentát,
 • vydírání,
 • sabotáž,
 • rozvratné operace,
 • kybernetický útok,
 • dezinformační kampaně a propaganda (včetně šíření poplašných zpráv),
 • jiné formy zastrašování a hrozeb.

Mnoho okolností naznačuje, že teroristé většinou nechtějí, aby po jejich činech bylo mnoho obětí, neboť by tím mohli přijít o širší podporu veřejnosti, a o tu jde především. Cílem teroristů tedy není vysoký počet obětí, ale vzbudit ve veřejnosti pocit strachu, anebo vyvolat vzpouru.

Jsou však také teroristické skupiny, jejichž útoky mají jediný cíl - usmrtit co nejvíce obětí a v konečném důsledku vyvolat pocit strachu.

NEJČASTĚJŠÍ FORMY TERORISMU

Ohrožení výbušnými látkami

U tohoto typu terorismu rozlišujeme několik typů ohrožení. Nejdříve se objeví hrozba použitím výbušného systému. Následně dojde k nalezení podezřelého předmětu a na závěr výbuch předmětu v budově či na jiném místě. Tato ohrožení se vyskytují i na území České republiky. V případě hrozby výbuchem zjišťuje policie, zda se v uvedeném objektu nenachází předmět, který by mohl být bombou, ale také hledá anonymního oznamovatele.

Podezřelé předměty a poštovní zásilky

Podezřelý předmět je každý předmět, u kterého jeho umístění, účel, původ, vnější forma, majitel nebo jiná okolnost jeho výskytu nejsou známy nebo jsou podezřelé. V případě nálezu podezřelého předmětu je potřeba důkladně prošetřit jeho původ a zda se nejedná o nástražný výbušný systém. To provádějí policejní pyrotechnici za účasti dalších složek integrovaného záchranného systému (hasičů, záchranky).

Výbuch v objektu nebo jeho okolí

Po každém výbuchu je nutné si uvědomit, že může dojít k další explozi, a to buď díky zbytkům nevybuchlé výbušniny a nebo kvůli úniku výbušných látek z poškozených inženýrských sítí. Bomba také může obsahovat některou z nebezpečných látek. Situaci na místě výbuchu řeší opět ve spolupráci složky IZS. Ostatní osoby musí jednat velmi obezřetně a dle pokynů těchto složek.

Kybernetický terorismus

Jedná se o novou formu terorismu. Případné útoky na počítače a počítačové sítě jsou totiž velmi zničující pro každou vyspělou společnost. Dojít může například k chaosu v letecké, železniční a autobusové dopravě, v bankovním sektoru. Může ale také například dojít k zablokování rozvodů vody, elektřiny nebo plynu. Proto se věnuje velká pozornost problematice virů a antivirové ochrany.

Nové hrozby terorismu

Do popředí zájmu teroristů patří i jejich stálá snaha o získání látek používaných k výrobě zbraní hromadného ničení. Může jít například o chemické či biologické látky, z nichž některé lze použít k ohrožení obyvatelstva ? například v potravinách, vodě, ventilacích, dopravě apod. Oproti jiným teroristickým útokům může být při použití těchto látek ohrožen život i několika desítek tisíc lidí a část osob může i o život přijít.

Další nebezpečnou formou terorismu je v poslední době také tzv. sebevražedný terorismus. Udeří nečekaně, způsobí ztráty na životech a materiální škody, vyvolává chaos a paniku.

Komentáře

Přidat komentář