Atmosférické poruchy - Úvod

Některé prvky počasí mohou ohrozit životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Patří sem zejména bouře a silný vítr - nejčastěji v podobě vichřice, orkánu, větrné smrště, v podobě tornáda a tropických cyklonů. Ohrozit nás však mohou i jiné prvky počasí, jako např. sucho, extrémní chlad či vedro, přílišné dešťové či sněhové srážky.

Dopady  atmosférických poruch:

  • ohrožení životů a zdraví obyvatelstva,
  • dopady na životní prostředí, vyvrácené stromy, polomy,
  • poškozené budovy, stavby,
  • vyřazené elektrické a telefonní linky,
  • narušená doprava,
  • další dopady.

Velmi důležité je, abychom znali rizika jednotlivých projevů atmosférických poruch a v rámci možností se jim vyvarovali, případně se na ně připravili!

 

 

Přečteno 6587x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR