Bezpečnostní informační systém
Atmosférické poruchy
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Atmosférické poruchy
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Atmosférické poruchy - ÚvodBlesk - Čemu se vyhnout?Blesk - Obecné informaceBouře - Jak se při ní chovat?Bouře - Obecné informaceExtrémní horka a suchaHurikánKroupy a krupobitíPřívalový déšťSilné mrazy a kalamitySilný vítr a vichřiceTornádo

Silný vítr a vichřice

Vítr je proudění vzduchu, které vzniká v důsledku vyrovnávání tlaku vzduchu v různých oblastech. Tlak vzduchu není stálý a mění se i v závislosti na teplotě. Čím větší jsou tlakové rozdíly, tím silnější je vítr (teplý vzduch stoupá nahoru, studený klesá dolů). Vítr sám o sobě nepředstavuje pro člověka bezprostřední nebezpečí. Nebezpečný se stává se zvyšováním své intenzity a rychlosti a následným působením na předměty a objekty v okolí člověka. Vítr může lámat větve, vyvracet stromy, ničit budovy, elektrické vedení, telefonní linky apod.

Rychlost větru se udává v m/s nebo km/h. Vítr začíná dělat škody od rychlosti 20 m/s, nebo-li 72 km/h. Člověk se udrží na nohou do rychlosti 36 m/s, což je přibližně 130 km/h. Při rychlosti 44 m/s, což je přibližně 158 km/h, může být člověk vyzdvižen a nesen větrem.

Směr větru udáváme podle směru, odkud vítr vane. Používáme k tomu stupně (pomocí azimutu) anebo světové strany.

Ochrana před větrem
Každý z nás by měl pravidelně sledovat zpravodajství o počasí. Jedině tak se můžeme dozvědět včas o blížícím se silném větru, vichřici, orkánu, bouři, tornádu či povodni.

Pokud přijde vítr, měli bychom ho přečkat pokud možno v uzavřených budovách nebo naopak ve volném prostranství. Doma zavřeme okna a dveře. V případě hodně silného větru je nejlepší úkryt ve sklepě.

Pokud Vás zastihne silný vítr nebo vichřice, pamatujte si vždy, co máte udělat:

 1. Najděte si bezpečný úkryt..
 2. Omezte pohyb venku a jízdy autem - pokud přeci jen jedete autem, snižte přiměřeně rychlost, protože nečekaný boční náraz větru může auto učinit neovladatelným, případně jej vytlačit ze silnice. Dávejte si pozor na možnost pádu drátů elektrických rozvodů.
 3. Neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
 4. Rozhodně nechoďte do lesa.
 5. Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
 6. Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek).
 7. Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
 8. Pokud vás prudký vítr zastihne na vodní hladině, snažte se co nejrychleji dostat na břeh. To platí jak pro plavání, kdy se ve vlnách můžete rychle vyčerpat a utopit se, tak pro pobyt na různých menších plavidlech, která se mohou převrátit, případně potopit.
 9. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
 10. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
 11. NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
 12. NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 13. UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz