Bezpečnostní informační systém
Atmosférické poruchy
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Atmosférické poruchy
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Atmosférické poruchy - ÚvodBlesk - Čemu se vyhnout?Blesk - Obecné informaceBouře - Jak se při ní chovat?Bouře - Obecné informaceExtrémní horka a suchaHurikánKroupy a krupobitíPřívalový déšťSilné mrazy a kalamitySilný vítr a vichřiceTornádo

Silné mrazy a kalamity

Jestliže jsou delší dobu silné mrazy a sněžení, často dochází ke kalamitám. Mezi nejčastější nebezpečí pak patří námraza, mrznoucí déšť, ledovka a náledí. Při silných mrazech bývají nejvíce ohroženy vodovody, rozvody tepla, plynu i elektrické energie. Při jejich zamrznutí může dojít k poškození, a tím k následným škodám vzniklým z důvodu nutnosti zastavení výroby, obchodu, chodu společností.

Nebezpečné je rovněž namrzání komunikací, kolejí apod. Při sněhových kalamitách bývá ohrožena doprava. Následně je ohroženo zásobování, doprava do zaměstnání, do škol, domů a podobně.

K ohrožení obyvatelstva dochází zraněním, popř. úmrtím při hromadných dopravních nehodách, při pádech částí stromů, k úmrtí v důsledku podchlazení při silných mrazech nebo při propadnutí do ledu při sportovních aktivitách.

Ochrana před silnými mrazy a kalamitami

Je důležité dbát velké opatrnosti na silnicích a chodnících. Hrozí vážné dopravní nehody či úrazy následkem pádu - zlomeniny, tržné rány apod. Nebezpečné je chození pod namrzlým elektrickým vedením, pod střechami domů, kde hrozí nebezpečí padajícího sněhu. Obezřetnost je místě i v případě pohybu na zamrzlých plochách (rybníky, řeky). Každý z nás by měl pravidelně odstraňovat a odklízet sníh, a to i na střechách domů, zvláště těch rovných, kde hrozí zřícení střech dovnitř budov.