Co dělat v případě zemětřesení?

Zemětřesení na území České republiky patří mezi velmi vzácný jev a nedochází při něm k obětem na životech nebo k velkým škodám. Čeští turisté se ale mohou setkat se silným zemětřesením při cestách do seismicky aktivních oblastí (Alpy, jižní Evropa: Portugalsko, Španělsko, Itálie, státy bývalé Jugoslávie, Řecko, Turecko; Kalifornie, Japonsko, Indonésie, atd.). Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do maximálně několika minut (nikoliv desítky minut jako v amerických katastrofických filmech). Po silném zemětřesení mohou přijít v nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při výskytu zemětřesení.

 

 

Prevence následků způsobených zemětřesením (například při pobytu a pohybu v místech s častým zemětřesením)

 • Rozmyslete si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte (v budově, na cestě, v noci);
 • Zjistěte, kde je vypínač plynu, vody a proudu?;
 • Odstraňte předměty, které vás mohout v případě zemětřesení ohrozit (poličky, skříně a další volné předměty);
 • Prostudujte si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení nebo příchodu mořské vlny tsunami;
 • Mějte připraveny doklady, peníze, lékárničku, rozhlasový přijímač a svítilnu na baterie, případně nabitý mobilní telefon a další potřebné věci (pití, trvanlivé jídlo) pro případ rychlého opuštění místnosti;
 • Naučte se základy první pomoci.

 

Jak nejlépe postupovat během zemětřesení?

 1. Nacházíteli se v budově, vyhledejte nejbližší bezpečné místo.
 2. Přitiskněte se k nosné stěně, k rámu dveří nebo se schovejte pod pevným stolem, pultem nebo postelí.
 3. Uhaste otevřený oheň - hrozí nebezpečí výbuchu plynu z porušeného potrubí nebo požáru.
 4. Vzdalte se od vnějších dveří, oken a skleněných ploch.
 5. Dbejte zvýšené pozornosti volně se pohybujícím předmětům.
 6. Nedostatek času většinou nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Nejvíce zranění vzniká při vybýhání v panice z domů a při vbýhání do úkrytů - při vybíhání z domů dávejte pozor na padající římsy a komíny.
 7. Jste-li ve výtahu, opusťte jej v nejbližším patře.
 8. Když Vás otřesy zastihnou na schodech, sedněte si, jednou rukou se přidžte zábradlí a druhou si chraňte hlavu.
 9. Nacházíteli se ve volném prostoru, vyhledejte otevřená místa dále od budov, mostů, stožárů vysokého napětí a vysokých stromů (volná prostranství).
 10. Pokud vás zemětřesení překvapí za jízdy nějakým dopravním prostředkem, co nejrychleji zastavte (pokud možno na nějakém volném prostranství), ale nevystupujte ven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat po zemětřesení?

 • Zachovejte klid!
 • Buďte připraveni na dotřesy!
 • Pokud nejste sami vážně zraněni nebo zavaleni, poskytněte první pomoc sobě i ostatními
 • Zapněte si rádio a sledujte instrukce.
 • Nepoužívejte výtah - může být poškozen nebo zablokován výpadkem proudu.
 • Zkontrolujte rozvody plynu, vody a elektrické vedení - při poškození uzavřete hlavní přívod.
 • V budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možnosti je buď uhaste nebo zavolejte hasiče.
 • Pozor při opouštění budovy - stále se ještě mohou řítit římsy, komíny a jiné části budov.
 • Žádné soukromé telefonní hovory - telefonní síť musí být především využita pro organizování záchranných prací, při přetížení hrozí výpadky.
 • Žádné soukromé cesty autem - silnice musí zůstat volné pro rychlé přesuny policie, hasičů a záchranných vozidel.
 • Sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů.
 • Jste-li zavaleni, pokuste se klepáním na kovové nebo jiné předměty přenášející dobře zvuk přivolat pomoc.
 • Pokud máte mobilní telefon, pokuste se přivolat pomoc přes své blízké nebo přes tísňové telefonní linky.

Přečteno 4748x
Hodnocení:
Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz