Bezpečnostní informační systém
Geologická rizika
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Geologická rizika
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Co dělat v případě zemětřesení?Sesuvy půdySněhové lavinySopečné výbuchy - Jste na ně připraveni?Zavalení, zasypáníZemětřeseníZemětřesení - Co dělat?

Zavalení, zasypání

Zavalení nebo zasypání je velmi nebezpečná situace, kdy se člověk ocitne pod masou zeminy, suti, štěrku, uskladněného obilí, sněhu, apod., které se z nejrůznějších příčin daly do pohybu.

K zavalení a zasypání může dojít v důsledku různých havárií i jiných mimořádných událostí, včetně přírodních katastrof. Může k němu dojít například:

 • na stavbě, při stavebních pracích nebo v dolech,
 • při nebezpečných hrách v silech a sýpkách,
 • při požáru,
 • při výbuchu plynu,
 • při povodních a záplavách,
 • při lezení do jeskyní nebo do starých opuštěných budov s narušenou statikou,
 • a kdekoliv jinde.

Někdy může dojít i pouze k částečnému zavalení a zůstaneme uvězněni. Někdy je zavalení způsobeno zeminou, kterou můžeme rukama odstranit.

Při větším zavalení je však nutné ihned zavolat pomoc, nejlépe na tísňové lince 112 nebo 150, či zdravotníky na čísle 155. Nebezpečná nejsou totiž jen možná poranění, způsobená závalem, ale také tlak, který působí na uvězněné tělo. Díky němu hrozí selhání srdce, zástava dechu, selhání jiných orgánů v těle nebo šok.

Co dělat v případě zavalení?
Pokud najdeme člověka uvězněného v závalu, ihned zavoláme na tísňovou linku 112, případně 150 nebo zdravotníky na 155. Pak musíme postupovat velmi opatrně a zvážit situaci:

 1. Pokud budeme chtít vyhrabat částečně zavaleného, je tu riziko, že dojde k dalšímu závalu, třeba ještě většímu a ohrozíme tak nejen zavaleného, ale i sebe.
 2. Pokud se rozhodneme odhrabávat částečně zavaleného, postupujeme velmi opatrně a snažíme se odhrabat zeminu nanejvýš u hrudníku, aby mohl lépe dýchat.
 3. Zraněného se snažíme udržet při vědomí, povídáme si s ním, povzbuzujeme ho.
 4. Tekutiny podáváme jen v případě, že není jinak zraněný a v minimálním množství.

Situace zavaleného člověka je velmi problematická a nebezpečná, a proto je pro nás nejdůležitější nepohybovat se v místech, kde takovéto nebezpečí hrozí. To znamená, že:

 1. Nebudeme vstupovat na staveniště!
 2. Nebudeme prolézat polorozbořené nebo staré opuštěné domy!
 3. Nepolezeme do starých opuštěných dolů!
 4. Nebudeme si hrát na uskladněném obilí!