Zemětřesení

Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry vyvolaný uvolněním napětí - např. z neustálých pohybů zemských desek podél zlomů. Větší zemětřesení se proto obvykle vyskytují v těch oblastech světa, kterými významné zlomy procházejí. Jsou to:

 • západní pobřeží Ameriky,
 • východní Asie,
 • ostrovy mezi Asií a Austrálií,
 • Kavkaz,
 • Turecko a Írán
 • Středomoří.

Typy zemětřesení

 • Slabá zemětřesení - člověk vůbec nepocítí a nebo se projeví na nestabilních předmětech v domácnosti (sklenky, lustr). Na území ČR se objevuje zejména v podobě seismických rojů v západních Čechách (mohou vést až k lehkému popraskání zdí) nebo na Ostravsku, kdese vyskytují slabé otřesy v souvislosti s důlní činnosti.
 • Silnější zemětřesení - jsou vázána většinou na aktivní tektonické oblasti a jejich výskyt je méně častý, ale celosvětově není výjimečný. Jednou za několik let dochází k silnému zemětřesení v nejchudších státech světa, které může připravit o život stovky či tisíce lidí a způsobí mnohamiliardové škody na majetku.
 • Podmořská zemětřesení - mohou vyvolat velmi ničivé vlny tsunami.

Druhy zemětřesení

 • Řítivá - přibližně 3 % ze všech zemětřesení  vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Bývají lokálního charakteru, mohou však způsobit značné škody.
 • Sopečná (vulkanická) - 7 % ze všech zemětřesení. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Epicentrum se nachází v hloubkách do 10 km. Tato zemětřesení mívají lokální význam a malou intenzitu. Často se vyskytují v rojích.
 • Tektonická (dislokační) - jsou nejčastějším a nejzhoubnějším typem zemětřesení. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné elastické energie v tektonicky aktivních oblastech, přičemž dochází ke smykovému pohybu ker podél zlomových spár. Maximální pohyby v horizontálním i vertikálním směru mohou dosáhnout i mnohametrových hodnot. Horizontální rozměr ohniska zemětřesení může dosahovat i stovek kilometrů.
Přečteno 9796x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MVČR a HZS ČR