Bezpečnostní informační systém

Terorismus

Mimořádné události > Terorismus
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Terorismus a jiné hrozby

V poslední době se velmi často mluví o terorismu. Bohužel se i teroristické útoky stávají čím dál častěji. I proto je potřeba o terorismu něco vědět a naučit se, jak se v případě teroristického útoku zachovat.

Terorismu je téměř vždy akt násilný, nepředvídatelný. Obvykle je zaměřen na civilisty a vede k vytvoření atmosféry strachu ve společnosti za účelem dosažení politických či jiných cílů.

Teroristické skupiny se do povědomí veřejnosti snaží dostat především neočekávanými násilnými útoky prováděnými taktikou "udeř a uteč".

Díky publicitě, která je s násilnými útoky spojena, se teroristé následně snaží veřejnost ovlivňovat ve svůj prospěch.

TYPY TERORISTICKÉHO ÚTOKU

Mnoho okolností naznačuje, že teroristé většinou nechtějí, aby po jejich činech bylo mnoho obětí, neboť by tím mohli přijít o širší podporu veřejnosti, a o tu jde především. Cílem teroristů tedy není vysoký počet obětí, ale vzbudit ve veřejnosti pocit strachu, anebo vyvolat vzpouru.

Poslední teroristické útoky však mají cíl trochu odlišný - usmrtit co nejvíce obětí a v konečném důsledku vyvolat pocit strachu.

NEJČASTĚJŠÍ FORMY TERORISMU

Ohrožení výbušnými látkami

U tohoto typu terorismu rozlišujeme několik typů ohrožení. Nejdříve se objeví hrozba použitím výbušného systému. Následně dojde k nalezení podezřelého předmětu a na závěr výbuch předmětu v budově či na jiném místě. Tato ohrožení se vyskytují i na území České republiky. V případě hrozby výbuchem zjišťuje policie, zda se v uvedeném objektu nenachází předmět, který by mohl být bombou, ale také hledá anonymního oznamovatele.

Podezřelé předměty a poštovní zásilky

Podezřelý předmět je každý předmět, u kterého jeho umístění, účel, původ, vnější forma, majitel nebo jiná okolnost jeho výskytu nejsou známy nebo jsou podezřelé. V případě nálezu podezřelého předmětu je potřeba důkladně prošetřit jeho původ a zda se nejedná o nástražný výbušný systém. To provádějí policejní pyrotechnici za účasti dalších složek integrovaného záchranného systému (hasičů, záchranky).

Výbuch v objektu nebo jeho okolí

Po každém výbuchu je nutné si uvědomit, že může dojít k další explozi, a to buď díky zbytkům nevybuchlé výbušniny a nebo kvůli úniku výbušných látek z poškozených inženýrských sítí. Bomba také může obsahovat některou z nebezpečných látek. Situaci na místě výbuchu řeší opět ve spolupráci složky IZS. Ostatní osoby musí jednat velmi obezřetně a dle pokynů těchto složek.

Kybernetický terorismus

Jedná se o novou formu terorismu. Případné útoky na počítače a počítačové sítě jsou totiž velmi zničující pro každou vyspělou společnost. Dojít může například k chaosu v letecké, železniční a autobusové dopravě, v bankovním sektoru. Může ale také například dojít k zablokování rozvodů vody, elektřiny nebo plynu. Proto se věnuje velká pozornost problematice virů a antivirové ochrany.

Nové hrozby terorismu

Do popředí zájmu teroristů patří i jejich stálá snaha o získání látek používaných k výrobě zbraní hromadného ničení. Může jít například o chemické či biologické látky, z nichž některé lze použít k ohrožení obyvatelstva ? například v potravinách, vodě, ventilacích, dopravě apod. Oproti jiným teroristickým útokům může být při použití těchto látek ohrožen život i několika desítek tisíc lidí a část osob může i o život přijít. 

Další nebezpečnou formou terorismu je v poslední době také tzv. sebevražedný terorismus. Udeří nečekaně, způsobí ztráty na životech a materiální škody, vyvolává chaos a paniku.Jak se chránit?

Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace. V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii.

Obecné zásady v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení

S teroristickým útokem nebo ohrožením se můžeme v dnešní době setkat zejména v zahraničí. Pokud navštívíte stát, kde jsou tyto hrozby aktuální, je třeba důsledně dbát pokynů místních bezpečnostních složek a v případě jakéhokoliv problému požádat o pomoc naše zastupitelství nebo zastupitelství jakéhokoliv státu Evropské unie.

Jinak vždy dodržujeme tyto obecné zásady:Anonymní oznámení o bombě

Pokud se k vám dostane anonymní oznámení o uložení bomby, výbušniny či výbušniny s použitím nebezpečné látky, tak ihned vše oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo 112 (tísňové volání), kde bude prověřeno, zda je anonymní oznámení skutečné nebo falešné.

Pokud došlo k anonymnímu oznámení o uložení bomby, výbušniny nebo výbušniny s použitím nebezpečné látky v budově, v níž se nacházíte, opusťte budovu a následujte ostatní evakuované osoby do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa. V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vás zvědavost nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. Při odchodu z budovy si vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.

Velmi důležité je vědět, že jakékoliv anonymní oznámení o uložení bomby nebo výbušniny je trestným činem, a to i v případě, že se nejedná o skutečné ohrožení, ale o tzv. ?legraci?.  Pro Polici ČR není velký problém oznamovatele dohledat!!!

V každém případě je důležité nácvik evakuace pro takovéto případy procvičovat, zvláště ve škole nebo v prostorách, kde se pravidelně setkává větší množství lidí. Ve škole by pak každý žák měl vědět, jak se vyhlašuje evakuace, kudy vedou ve škole evakuační trasy, že k evakuaci se nemá používat výtah a kde se všichni shromažďují v případě evakuace.Nález podezřelého předmětu

Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy, na volném prostoru, u domu, v parku nebo i jinde narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný.

Jestliže narazíte kdekoliv na takovéto podezřelé zavazadlo, munici, předmět, který se vám zdá podezřelý a přípomíná vám  bombu či jiný výbušný nástražný systém, v žádném případě s tímto předmětem nemanipulujte a nedotýkejte se ho.

Okamžitě přivolejte Policii ČR (linka 158) nebo Hasičský záchranný sbor ČR (linka 150) nebo volejte  tísňovou linku 112. Předmět podrobně popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu?), o předmětu informujte i další osoby v místě nálezu (řidiče prostředku hromadné dopravy, personál nádraží, úřadu, nemocnice, školy).Podezřelá zásilka

Je velice těžké určit, zda jde o podezřelou poštovní zásilku, či ne. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovým znakem může být to, že se jedná o předmět od neznámého či anonymního odesílatele s podezřelým rukopisem či výhrůžným textem na zásilce, zapáchající zásilku nebo zásilku, z níž trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být např. podezřelá sypká hmota nebo jakýkoliv podezřelý předmět.

Dopravník a na něm dopisy. Rentgen je rentgenuje. Většinou jde o dopisy, ale v jednom případě se objeví bomba. Začne blikat varovné červené světlo. Objeví se popisky dle obrázku, computerová grafika. 


Podívej se na fotky nebo videa:

Co dělat při anonymním oznámení?Výbušné látkyCo je to terorismus?Co dělat ve škole, v práci při teroristickém útoku?Jak pomoci v případě teroristického útoku?Čeho si všímat?Ochrana před terorismemKybernetický terorismusVýbuch v objektuTypy teroristických útokůCo dělat ve veřejném prostoru při teroristickém útoku?Co dělat při nálezu podezřelého předmětu?Nové hrozby terorismuPodezřelé předmětyCo dělat pokud obdržíte podezřelou obálku?Obecné zásady

Může se hodit:

Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - LITEROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERDeskové hry - ZACHRAŇ SEZáchranářský kufříkTROJUHELNÍK žlutozelený bez vykřičníkuNůž na bezpečnostní pásyHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Osobní alarm Bodyguard 2Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVAPOVODNĚMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Kdy volat 158 ?

Zjistit více

Terorismus - jak se chránit?

Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace. V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii. Zjistit více

Anonymní oznámení o bombě

Pokud se k vám dostane anonymní oznámení o uložení bomby, výbušniny či výbušniny s použitím nebezpečné látky, tak ihned vše oznamte na tísňovou linku 158…Zjistit více

Nález podezřelého předmětu

Jestliže narazíte kdekoliv na takovéto podezřelé zavazadlo, munici, předmět, který se vám zdá podezřelý a přípomíná vám bombu či jiný výbušný nástražný systém…Zjistit více

Podezřelá zásilka

Je velice těžké určit, zda jde o podezřelou poštovní zásilku, či ne. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že…Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Skutečně se stalo:

Muž měl v Ostravě napadnout dvě ženy, poté přeřezal plynovou hadičku a zapálil jí. Policisté museli vyrazit dveře beranidlem

Krátce po 21 hodině 9. března 2021 na linku 158 přijal operační důstojník oznámení o fyzickém napadení dvou žen v Ostravě – Michálkovicích.Zjistit více

Policie pátrá po muži, který před bránu Pražského hradu umístil o Vánocích kufr. Hradní stráži totiž oznámil, že je v něm bomba

Policisté pátrají po totožnosti muže, který umístil v době nouzového stavu před Bránu gigantů na Pražském hradě kufr, v němž podle jeho slov měla být výbušnina.Zjistit více

Kvůli anonymně ohlášené bombě v obchodním centru v Českém Vrbném museli policisté evakuovat více než 500 lidí

Po 11:30 přijali policisté na linku 158 anonymní oznámení o tom, že se v obchodním domě v Českém Vrbném nachází bomba. Policisté proto vyrazili ihned na…Zjistit více

Na základní škole v Olomouci někdo vyhrožoval bombou, po pachateli pátrá policie

V pondělí v ranních hodinách, jsme prostřednictvím Městské policie Olomouc přijali oznámení o tom, že je kontaktovala prostřednictvím emailu neznámá osoba s tím…Zjistit více

Policie potvrdila, že na letišti v Praze zadržela dva Iráčany podezřelé z terorismu

Policie ČR, konkrétně cizinečtí policisté, do jejichž gesce spadá ruzyňské Letiště Václava Havla, dopadli ve středu na zmíněném letišti dva Iráčany, kteří měli…Zjistit více

Ve vinohradské nemocnici střílel vážně nemocný senior, zbraň vlastnil legálně

Pražští kriminalisté z 1. oddělení krajského ředitelství vyšetřují od pátečního večera střelbu na oddělení Hematologie ve Fakultní nemocnici Královské…Zjistit více

Anonyma vyhrožujícího bombou otrokovické firmě vypátrali kriminalisté během několika desítek minut

Pouze několik desítek minut trvalo kriminalistům z Otrokovic odhalení pachatele výhružného telefonátu, v němž oznámil, že ve firmě v Otrokovicích je bomba.…Zjistit více

Neznámý anonym vyhrožoval nákupnímu centru v Brně bombou

V pátek po půl dvanácté dopoledne jsme přijali na operačním středisku anonymní telefonát, že v nákupním centru Olympia se nachází bomba. Policisté okamžitě…Zjistit více

Kutnohorští kriminalisté vypátrali v Kolíně muže, který si v Praze nechal pod cizí identitou voperovat kardiostimulátor

Od května 2018 bylo vyhlášeno po muži (47let) z Prahy celostátní pátrání na základě předběžného souhlasu se zadržením, které vydalo Okresní Státní…Zjistit více