Bezpečnostní informační systém
Požáry
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Požáry
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
BiokrbyCo dělat při požáru v prostředku hromadné dopravy? Co dělat v případě zasažení ohněm?Grilování a plynové spotřebičeHasicí přístroje a hydrantyHlásiče požárů Jak se chovat při požáru v bytě?Jak se chovat v případě zjištění požáru?Lesní požáryRizika topné sezónyZásady rozdělávání ohně v přírodě

Co dělat při požáru v prostředku hromadné dopravy?

Co dělat při požáru v prostředku hormadné dopravy?

  • neprodleně si chraňte dýchací cesty;
  • proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
  • uhaste požár, jestliže je to možné, nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření;
  • co nejrychleji opusťte zasažený prostor;
  • při opuštění soupravy poskytněte pomoc lidem, kteří ji potřebují;
  • postiženým poskytněte na místě mimo dosah požáru okamžitou první pomoc;
  • kontaktujte řidiče, průvodčího, případně jiného odpovědného pracovníka hromadné přepravy a následně přivolejte hasiče, zdravotnickou záchrannou službu nebo volejte tísňovou linku 112.


Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz