Bezpečnostní informační systém
Požáry
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Požáry
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
BiokrbyCo dělat při požáru v prostředku hromadné dopravy? Co dělat v případě zasažení ohněm?Grilování a plynové spotřebičeHasicí přístroje a hydrantyHlásiče požárů Jak se chovat při požáru v bytě?Jak se chovat v případě zjištění požáru?Lesní požáryRizika topné sezónyZásady rozdělávání ohně v přírodě

Rizika topné sezóny

Pamatujte! Pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat topidlo, tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si odborníka. 

Pár důležitých pravidel

  • Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
  • Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
  • U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína.
  • Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.

Bezpečnostní zásady

  • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
  • Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
  • Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.
  • Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz