Bezpečnostní informační systém
Požáry
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Požáry
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
BiokrbyCo dělat při požáru v prostředku hromadné dopravy? Co dělat v případě zasažení ohněm?Grilování a plynové spotřebičeHasicí přístroje a hydrantyHlásiče požárů Jak se chovat při požáru v bytě?Jak se chovat v případě zjištění požáru?Lesní požáryRizika topné sezónyZásady rozdělávání ohně v přírodě

Grilování a plynové spotřebiče

GRILOVÁNÍ

 • Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí;
 • Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně;
 • V grilu bychom měli používat jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín, apod.);
 • Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

 1. Pozor na zacházení s plynovými spotřebiči! (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají značné riziko.
 2. Např. plynové zapalovače v autě vystaveném vysokým teplotám představují doslova časovanou bombu.
 3. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření - nekuřte u nich!
 4. Pokud plynový spotřebič nebo jiný přenosný vařič používáte ve volné přírodě, nesmíte ho ani na okamžik pustit z dozoru! - nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče.
 5. V živé paměti je případ českého spisovatele, který v Chile kvůli neopatrnosti při zacházení s plynovým vařičem zavinil požár národního parku.
 6. Pozor dejte i na netěsnost tlakové láhve! Může dojít k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu! Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem!
 7. Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové láhve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení - např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, v případě jeho úniku se tak hromadí u země nebo v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťujte ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístupu dětí!
 8. A pozor - nejen v zimě se můžete otrávit topidlem! Např. u karmy hrozí v létě při vysokých teplotách v případě nesprávného větrání otrava oxidem uhelnatým. Je potřeba si karmu alespoň jednou za rok nechat zkontrolovat a zajistit odvětrávání místnosti - např. otvorem ve dveřích.

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR