Bezpečnostní informační systém
Požáry
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Požáry
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
BiokrbyCo dělat při požáru v prostředku hromadné dopravy? Co dělat v případě zasažení ohněm?Grilování a plynové spotřebičeHasicí přístroje a hydrantyHlásiče požárů Jak se chovat při požáru v bytě?Jak se chovat v případě zjištění požáru?Lesní požáryRizika topné sezónyZásady rozdělávání ohně v přírodě

Jak se chovat v případě zjištění požáru?

 • Vznikne-li požár, v každém případě se snažte zachovat  klid a jednat s rozvahou!
 • Jste-li schopni oheň sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte  nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály. Mějte přitom na paměti Váš aktuální zdravotní stav a nepřeceňujte své síly.
 • Každý požár, i uhašený bez pomoci hasičů, se musí nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru!
 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo zvířat, pokuste se o jejich vyvedení.

 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní čísle nebo

 • S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní (obvykle voláním "hoří").
 • Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory. Pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloň se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje!
 • Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie, zabezpečte uvolnění příjezdové komunikace pro záchranáře.
 • Do příjezdu hasičů  se podle svých fyzických schopností pokuste omezit rozsah požáru jednoduchými hasebními prostředky (hasicí přístroj, hydrant, atd. - ikonka ) nebo jej zlikvidovat.
 • Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám nezamezil ústupovou cestu.
 • Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc.
 • Nejde-li z nějakého důvodu objekt opustit , zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci a odvětrání. Dveře se pokuste utěsnit (např. mokrým ručníkem nebo prostěradlem ?.), upozorněte na sebe zasahující hasiče máváním v okně (za zavřeným oknem).

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik:

 • Zachovejte klid.
 • Uzavřete všechny dveře a snažte se utěsnit spáry namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.).
 • Pokuste se dostat k oknu - pokud se vám to podaří, snažte se na sebe upozornit, aby vás hasiči viděli.
 • Otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru.
 • Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.
 • V případě silného zakouření si lehněte na zem.
 • Ústa si kryjte kusy látky jako improvizační filtr - snažte se dýchat klidně a zhluboka.
 • Vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu.

Autor, zdroj: materiály MVČR a HZS ČR