Bezpečnostní informační systém
Auta
Bezpečná doprava > Auta
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Švédská Vize 0

Švédská Vize 0 vznikla v roce 1994 a v roce 1997 byla schválena švédským parlamentem. Jedná se o plán, který eliminuje počty mrtvých nebo vážně zraněných na silnicích na číslo 0. Švédská vize 0 nabízí nový pohled na problematiku bezpečnosti silničního provozu. Hlavní myšlenka vychází z teze, že na silniční provoz je potřeba nahlížet jako na ucelený systém, který je vzájemně provázaný a jednotlivé prvky spolu musí vzájemně interagovat a kooperovat (tj. silnice, vozidla i účastníci silničního provozu se chovají tak, aby jejich prioritou bylo zachování vzájemné bezpečnosti). Hlavní odpovědnost za formování bezpečnosti v silničním provozu a dosažení patřičné úrovně, nesou především ti, kteří navrhují dopravně bezpečností systém např. výrobce vozidel, správce komunikací, dopravce, ale také politici, zaměstnanci veřejného sektoru či policie. Odpovědností každého jednotlivce je pak podřídit se nastaveným regulím. Švédská Vize 0 také nabourává tradiční pojetí dopravní nehody, ve kterém je dopravní nehoda způsobena individuálním selháním účastníka silničního provozu. V případě švédské vize, není dopravní nehoda důsledkem individuálního pochybení, ale selhání celého systému. 

Švédský model vychází rovněž z myšlenky, že přirozenou vlastností lidí je chybovat. Vize 0 připouští výskyt dopravních nehod, ale není ochotna akceptovat, smrt či vážné zranění za následek dopravní nehody. Systém se tedy snaží převést hlavní odpovědnost na ty, kteří jsou tvůrci a navrhovatelé dopravních parametrů. Zároveň je, ale vyžadována individuální odpovědnost všech účastníků, aby stanovená bezpečnostní pravidla dodržovala. Fungování v praxi


Jak již bylo zmíněno, systém počítá s lidskou chybou a s tím, že k dopravní nehodě pravděpodobně dojde. Švédská vize s tímto scénářem počítá a snaží se o vytvoření takového dopravního systému, který těmto lidským selháním předejde. Jedním z příkladem bezpečnostního opatření je výstavba tříproudých silnic, kdy oba směry jsou odděleny ochranou bariérou a třetí pruh určený k předjíždění každých pár kilometrů přechází k jinému směru jízdy. Tak je tedy eliminována možnost čelního středu vozidel způsobena neopatrným předjížděním. Dalším opatřením je úprava přechodů pro chodce, které jsou doplněny o světelnou signalizaci a nárazníky zpomalující rychlost vozidel. Zároveň je snaha v nebezpečných místech budovat spíše nadchody pro pěší než klasický přechod pro chodce.

Ve švédských městech také nenaleznete nebezpečné křižovatky, kdy chodec má na přechodu zelenou současně s vozidlem vyjíždějícím zpoza zatáčky. Také cyklistické pruhy jsou oddělené od automobilových svodidly, a kde není takové řešení technicky možné, smějí jet řidiči automobilů rychlostí pouze 30km/h.  Veškerá opatření jsou podložena vědeckými analýzami, které počítají s rizikem úmrtí. Je dokázáno, že pokud chodce srazí automobil jedoucí rychlostí 50km/h, chodec pravděpodobně zemře. V případě, že je chodec sražen pouze v rychlosti 30km/h je pravděpodobnost jeho úmrtí asi 10 % a pravděpodobně přežije. 

Systém tedy počítá s lidskou chybou, operuje s křehkostí a zranitelností lidského těla, spojuje systém jako jeden velký celek, vyžaduje odpovědné dodržování pravidel. 


Inspirativní model pro ostatní 


Švédský model je poměrně úspěšný a statisticky se Švédsku daří snižovat počty mrtvých či vážně zraněných. Švédský přístup a filozofie k dopravnímu prostředí inspirovala i mnoho dalších států, které se rozhodli tuto myšlenky sdílet a následovat. Na základech Švédské Vize 0 vznikl v rámci organizace OECD tzv. Safe Systém Approach. Úplně eliminovat úmrtí a vážná zranění se zdá být velmi ambiciózním cílem, který bude jistě trvat ještě velkou řadu let. Nicméně již v současné situaci dochází ve Švédsku ke značným poklesům smrtelných dopravních nehod a můžeme jen doufat, že se podaří švédskou myšlenku úspěšně implementovat v ostatních státech, které budou tuto myšlenku podporovat. 

I v České republice existuje a aktivně funguje platforma vize 0. O jejím fungování naleznete více na https://www.platformavize0.cz/Zdroj obrázků: System YMS-promitacka • © Michael Stanovsky 2007-2021 • v0.9708 (20170422)

Zdroje:

STANOVSKÝ, Michael. Severské listy: „Vize 0“ – Švédsko chce dopravu bez vážných nehod. Severské listy [online]. Dřenice: Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, 2015, 20.12.2015 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.severskelisty.cz/kaleido/kale0407.php

Http://www.welivevisionzero.com/vision-zero/: Vision Zero [online]. neuvedeno: neuvedeno, 2018 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: http://www.welivevisionzero.com/vision-zero/

Vize Nula [online]. Liberec: Bezpečně na silnicích o.p.s, neuvedeno [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.vize-nula.cz/

Platforma Vize Nula [online]. Praha 8: Simopt, 2019 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.platformavize0.cz/


Podívej se na fotky nebo videa:

Ty to zvládneš.cz - RIZIKOVÝ ÚSEKPostup u dopravní nehody LIVE - ZáznamTy to zvládneš.cz - DÁLNICETy to zvládneš.cz - RYCHLOSTTy to zvládneš.cz - ČASTy to zvládneš.cz - TRAMVAJE vs. AUTATy to zvládneš.cz - dopravní nehoda KOUŘTy to zvládneš.cz - ÚNAVA ŘIDIČŮTy to zvládneš.cz - DROGY ZA VOLANTEMTy to zvládneš.cz - BEZPEČNOSTNÍ PÁSYTy to zvládneš.cz - AGRESIVITA ZA VOLANTEMTy to zvládneš.cz - ETIKA NA SILNICÍCHTy to zvládneš.cz - dopravní nehoda VIDITELNOSTBESIP - Následky dopravní nehodyTy to zvládneš.cz - DOVOLENÁ A DLOUHÉ CESTYBESIP - Vidět a být viděnTy to zvládneš.cz - CHODEC vs. NEPOZORNÝ ŘIDIČBESIP - Rychlost a brzdná dráhaTy to zvládneš.cz - ZDRAVOTNÍ STAV ŘIDIČŮTy to zvládneš.cz - NÁLEDÍBezpečnost blízkýchViditelnostTy to zvládneš.cz - MOTORKY NA SILNICITy to zvládneš.cz - MLADÍ ŘIDIČITy to zvládneš.cz - BEZPEČNOSTNÍ PÁSYTy to zvládneš.cz - NÁLEDÍTy to zvládneš.cz - ALKOHOL A DROGYTy to zvládneš.cz - DOVOLENÁ A DLOUHÉ CESTYTy to zvládneš.cz - VIDĚT A BÝT VIDĚNPostup u dopravní nehodyTy to zvládneš.cz - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDYTy to zvládneš.cz - MOTORKÁŘI - SNADNÁ ZRANITELNOSTKřikPáteřTy to zvládneš.cz - ETIKA NA SILNICÍCH (Dlouhá verze)Ty to zvládneš.cz - ETIKABESIP - Následky dopravní nehodyTy to zvládneš.cz - TRAMVAJE vs. AUTATy to zvládneš.cz - ČASTy to zvládneš.cz - NEPOZORNOST

Stáhni si:

Dopravní výchova - Chování na zastávceDopravní výchova - Slož slovaDopravní výchova - Je chování správné ?Dopravní výchova - PřechodDopravní výchova - Vybarvi si obrázek; Je chování správné ?Dopravní výchova - Vybarvi si obrázek; Je chování správné ?Dopravní výchova - ViditelnostDopravní výchova - Obleč policistuDopravní výchova - KřižovatkaDopravní výchova - Telefonní číslaDopravní výchova - Chování ve vlakuDopravní výchova - Cestování v hromadných dopravních prostředcíchDopravní výchova - SemaforDopravní výchova - AutaDopravní výchova - Přecházení přechoduDopravní výchova -Rizika na železniciDopravní výchova - Přednost v jízděDopravní výchova - Slož slovaDopravní výchova - KolejeDopravní výchova - pohyb na silnici

Může se hodit:

Motorkáři - Kontrola pneumatikPolicejní plácačkaZáchranářský kufříkAuto modré - vestičkaHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Nůž na bezpečnostní pásyROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERPracovní listy - Dopravní výchovaPřechod pro chodce - pásTvoje bába je úzká! Objeď to!Chodící autoSTOPZákaz vjezduStezka pro cyklistyDeskové hry - ZACHRAŇ SEParkovištěDopravní výchova - sadaCyklistika - Kontrola brzdAgresivita zabíjí - ZačátečniceAuto oranžové - vestičkaReflexní páska - žlutáSportovní tričko dámské - fluorescenční barva žlutá, vel. S3M Reflexní přívěšek - splňuje EN133563M Reflexní přívěšek - splňuje EN13356Reflexní taháček hvězdička oranžováReflexní samolepka - strašidýlko, balení 5ksVyšívané nažehlovací obrázky velké - telefon červenýNažehlovací aplikace velké - růžový měsíc s medvídkemReflexní přívěšek - KŮŇReflexní nažehlovací motivyReflexní obojek pro psyReflexní samonavíjecí páska modráReflexní samonavíjecí páska s ozdobou srdíčko modréReflexní poprsník pro koněFluorescenční obojek pro psy - ČERNÝ - S 24-40cmLED svítící ventilky na kolo3M Reflexní přívěšek - splňuje EN13356Sportovní tričko - fluorescenční barva oranžová, vel. 10Reflexní samolepka - ruka oranžová, balení 5ks

Související články:

Před odjezdem na dovolenou

Jestliže se chystáte na delší dobu opustit náš domov, měli byste učinit některá opatření, abyste se mohli bez obav vrátit domů, aniž by vás čekalo nepříjemné…Zjistit více

Přepravujete domácí zvíře bezpečně?

Nejen řidiči, spolucestující a děti musí být v osobním automobilu bezpečně přepravoványZjistit více

Auto není trezor

Vozidlo se nedá zabezpečit na 100%, ale menší stupeň rizika ztráty vozu, nebo věcí z vozidla můžeme ovlivnit vhodnými organizačními opatřeními.Zjistit více

Co dělat po dopravní nehodě

Některé události, jako jsou dopravní nehody na nás dopadají ve všech směrech. Ať jsme viníky, svědky, poškozenými nebo blízkými osobami. Tyto rady jsou pro ty…Zjistit více

Vozíte děti bezpečně

Každoročně umírá při dopravních nehodách na našich silnicích více než polovina stovky dětí mladších 15ti let. Stovky dětí utrpí těžká zranění a lze říci, že…Zjistit více

Zimní pneumatiky

Přechod na zimní čas neznamená jen pouhé posunutí hodinových ručiček o hodinu zpět. Přináší pro řidiče a všechny účastníky silničního provozu i některá úskalí.Zjistit více

Povinná výbava

Znáte povinnou výbavu automobilu?Zjistit více

Rizikové činnosti pří řízení

Dáváte pozor při řízení? I sebemenší ztráta koncentrace a pozornosti může způsobit fatální následky.Zjistit více

Záchranářská ulička

Když záchranáři jedou na pomoc, je tvou povinností jim umožnit bezproblémový průjezd.Zjistit více

Palubní kamery

Palubní kamery neslouží jen k pouhému natáčení vaší jízdy...Zjistit více

Brzdná dráha

Seznamte se blíže s tímto pojmem.Zjistit více

Pasivní bezpečnostní prvky

Karoserie, bezpečnostní pásy, airbagy a další... To jsou prvky pasivní bezpečnosti ve vozidle.Zjistit více

Bezpečná vzdálenost

Proč je důležité jí dodržovat?Zjistit více

Desatero pohybu po vozovce v zimě nejen pro řidiče

Zima se blíží - řidiči, jezděte bezpečně! Chodci, zbytečně neriskujte!Zjistit více

Dopravní nehoda v cizině

Co dělat, když se stanete účastníkem dopravní nehody v zahraničí?Zjistit více

Reakční doba

Zareagovat včas - tenká hranice mezi bezpečnou jízdou a fatálním neštěstím.Zjistit více

Kontrolky ve vozidle

Víte co znamenají všechny kontrolky ve Vašem vozidle? Je dobré znát alespoň ty základní.Zjistit více

Etika na silnicích

Dnes pomohu já tobě, zítra ty mně. Na silnicích jsme si všichni rovni a je potřeba vzájemná ohleduplnost.Zjistit více

Tramvaje vs. Chodci

Nedání přednosti přijíždějící tramvaji na přechodu patří mezi nejčastější příčiny srážky tramvaje s chodcem.Zjistit více

Tramvaje vs. Auta

Ročně se v ČR stane přes 2500 dopravních nehod aut s tramvají. Ve většině případů je na vině řidič auta. Navíc následky těchto nehod bývají většinou velmi…Zjistit více

Vidět a být viděn

Vidět a být viděn – pro pohyb na silnici naprosto klíčové pravidlo. Platí v noci i ve dne. Zjistit více

Železniční přejezdy

V posledních letech zahynulo každý rok na železničních přejezdech více než 30 lidí ...Zjistit více

Agresivita za volantem

Agresivita je zvlášť nebezpečná - podílí se na vzniku až 40% smrtelných dopravních nehod.Zjistit více

Bezpečnostní pásy

Nepřipoutaní řidiči umírají 14-krát častěji než připoutaní. Proto je každý, kdo usedne do motorového vozidla, povinen se připoutat.Zjistit více

Dálnice

Dálnice jsou synonymem rychlé, pohodlné a bezpečné jízdy. Ale právě rychlost, únava a nepozornost při řízení patří mezi hlavní příčiny smrtelných nehod, ke…Zjistit více

Mladí řidiči

Ze statistik vyplývá, že mladí řidiči ve věku do 24 let zaviní každou 10. dopravní nehodu, na svědomí však mají každého šestého mrtvého nebo těžce zraněného. Zjistit více

Poslech hudby za jízdy

Posloucháte za jízdy hudbu?Zjistit více

Příprava vozidla na zimu

Znáte doporučenou výbavu vozidla, pro zimní období? Nejen to, ale i další užitečné informace naleznete zde.Zjistit více

Defenzivní jízda

Jezděte bezpečně a ostražitě!Zjistit více

Aktivní bezpečnostní prvky

Moderní systémy, tlumiče, pneumatiky, účinné brzdy. To jsou prvky aktivní bezpečnosti.Zjistit více

Bezpečí dětí v dopravě

Znáte nebezpečí číhající v silničním provozu, která mohou ohrozit Vaše dítě?Zjistit více

Cestování Evropou v zimě

Na co si dát pozor a jak se připravit.Zjistit více

Alkohol a drogy za volantem

Téměř jisté riziko. Víte jak působí drogy a alkohol na vaši schopnost řízení?Zjistit více

Fyzikální zákony

Základní informace.Zjistit více

Chování řidičů k žákům autoškol

Každý jsme nějakým způsobem museli začít.Zjistit více

Emoce za volantem

Emoce řidiče jsou jedním z významných faktorů ovlivňující bezpečnost jízdy.Zjistit více

Řidičský průkaz „nanečisto“ – rakouský model získávání řidičského průkazu

Rakouský model pro získání ŘP. Jak to funguje?Zjistit více

Desatero rad pro čerstvé absolventy autoškoly

Základní rady pro nové řidiče.Zjistit více

1,5 m pro cyklisty, chování cyklistů a motoristů v silničním provozu

Všichni jsme účastnící silničního provozu, chovejme se k sobě s respektem.Zjistit více

Pravidla a rady pro cyklisty a motoristy

Na každou cyklistickou sezónu je potřeba být připraven.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Mladá řidička ve fabii jela v Ostravě podle navigace. Skončila v tramvajovém kolejišti

Dopravní policisté z Ostravy v minulém týdnu řešili kuriózní přestupkové jednání v dopravě.Zjistit více

Cyklosezóna – jak (ne)podcenit přípravu?

Jízda na kole přináší nejrůznější rizika. O to vážnější mohou být, pokud se cyklista při jízdě dostatečně nechrání. Ceny kvalitních pomůcek se ale pohybují…Zjistit více

Řidiči mohou pomocí jednoduchého triku až zdvojnásobit bezpečnou životnost svých pneumatik

Studie uskutečněná na zadání společnosti Nokian Tyres ukazuje, že počet opotřebených pneumatik na silnicích je znepokojivě vysoký. Řidiči obvykle kupují nové…Zjistit více

Emoce za volant nepatří

Každý člověk reaguje na vnější podněty odlišně, což je dáno jeho přirozenou osobností. Bohužel v silničním provozu jsou emoce řidiče často zdrojem nebezpečného…Zjistit více

Řidič Citroenu na Šumpersku přehlédl výstražná světla u přejezdu a střetl se s projíždějícím vlakem

Ke střetu osobního automobilu s vlakem vyjížděli v úterý 23. listopadu dopoledne šumperští dopravní policisté.Zjistit více

Bezpečnou viditelnost chodců posilují reflexní prvky

Podzimní, a ještě více zimní čas zvyšují riziko nehody motorových vozidel s chodci pohybujícími se z jakéhokoliv důvodů na silnici. Vedle podzimního západu…Zjistit více

Jízda v rizikových úsecích vyžaduje odpovědnost

Se zvýšeným provozem na českých silnicích roste také počet rizikových úseků, které jsou místem častých dopravních nehod s mnohdy fatálními následky. Zkušenosti…Zjistit více

Cyklisté stále podceňují povinné nošení přilby

Cyklistika jako sport či způsob dopravy je nejen v ČR na výrazném vzestupu. To může být důvod ke spokojenosti, avšak za předpokladu že bude dosažena maximální…Zjistit více

Každou šestou dopravní nehodu zaviní nepozornost řidiče

Nepozornost či nevěnování se plně řízení vozidla patří dlouhodobě do pětice nejčastějších příčin dopravních nehod na silnicích v České republice. Důvodů, proč…Zjistit více