Bezvědomí

Vědomí člověk ztrácí vlivem poruchy nervové soustavy. Je to stav ohrožující život, především hrozí udušení. Nejčastějšími příčinami je otřes mozku, dušení, tonutí, těžké otravy (nejčastěji alkoholem nebo léky), infarkt nebo velká ztráta krve.

Jak vypadá člověk v bezvědomí?
Člověk v bezvědomí obvykle leží zhroucen na zemi. Má zcela povolené svaly včetně jazyka. Kořen jazyka může zapadnout a uzavřít tak dýchací cesty. Tím dochází k dušení a ohrožení života. Postižený v bezvědomí nereaguje na oslovení ani na zatřesení.

Jak tedy postupovat v případě bezvědomí? Jak poskytnout první pomoc při bezvědomí?

  1. Nejprve zjistěte stav vědomí postiženého. Oslovte ho, případně s ním opatrně zatřeste.
  2. Pokud leží postižený v jiné poloze, než na zádech, opatrně jej otočte na záda.
  3. Musíte zprůchodnit dýchací cesty - zakloníte mu hlavu a zvednete jeho bradu. Zkontrolujte také dutinu ústní.
  4. Zkontrolujte zda postižený dýchá. metodou „vidím, cítím, slyším . Nezdržujte se déle než 10 sekund.
  5. V případě, že postižený nedýchá, nebo nedýchá normálně, zahajte okamžitou resuscitaci.
  6. Pokud je ale postižený v bezvědomí a dýchá normálně, prohlédněte ho, případně ošetřete nalezená závažná poranění. Hlavu musí mít stále zakloněnou.
  7. Poté jej uložte do zotavovací polohy, která zabezpečí volné dýchací cesty a zabrání vdechnutí obsahu žaludku.
  8. Zavolej záchranáře a počkejte u postiženého, dokud nepřijede pomoc.
  9. Neustále kontrolujte dýchání!

Přečteno 700x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti