Úraz elektrickým proudem

Průchod elektrického proudu lidským tělem může způsobit těžká poranění až smrt. V případě první pomoci by měl zachránce pamatovat na své bezpečí!

Přerušení přívodu elektrického proudu
Jste-li v bytě, okamžitě musíte vypnout hlavní vypínač elektrického proudu. Je-li postižený ještě ve styku s proudem o nízkém napětí, je nutné přerušit přívod elektrické energie do spotřebiče. V nouzi zkuste  nevodivým předmětem (např. suchou dřevěnou tyčí) oddělit postiženého od vodiče. V žádném případě nepoužívejte kovové nebo vlhké předměty a nikdy se postiženého pod napětím nedotýkejte holou rukou!

Kontakt s proudem o vysokém napětí (např. spadlé dráty vysokého napětí) bývá obvykle smrtelný a vždy dochází k těžkým popáleninám. Nikdy se nepřibližujte, protože i na poměrně velkou vzdálenost může přeskočit jiskra nebo se vytvořit elektrický oblouk! Okamžitě zavolejte linku 112, případně i na linku 155. Nikdy se nedotýkejte drátů spadlých na zem!

Na co si dát pozor?
Napětí v elektrické síti měříme v jednotkách zvaných volt. Velikost nízkého napětí je do 1000V. Pro srovnání, v obyčejné zásuvce doma je napětí 230V. Nikdy nestrkejte prsty do zásuvek, ani se nedotýkejte žádných drátů! Nikdy se nedotýkejte postiženého, který se drží předmětu pod proudem!

Vysoké napětí je mnohem nebezpečnější, neboť jeho velikost přesahuje i několik desítek tisíc voltů a kontakt s ním znamená téměř jistou smrt! Nikdy nešplhejte na tramvaje, trolejbusy nebo vagóny na nádraží! Pro zásah vysokým napětím se nemusíte drátů ani dotknout, výboj přeskočí i na poměrně velkou vzdálenost!

Příznaky
Člověka zraněného elektrickým proudem můžete poznat podle různě silných svalových křečí, které mu obvykle nedovolují se pustit elektrického vedení. Dalšími projevy může být ztráta vědomí, poruchy srdeční činnosti a dýchání, případně popáleniny různého stupně, zejména v místech, kudy proud do těla postiženého vešel a z kterých vyšel ven.

První pomoc
Pokud postižený nereaguje a nedýchá je nutné zahájit okamžitě resuscitaci, ale až po zajištění bezpečnosti na místě úrazu! Pokud jsou na první pohled patrné popáleniny, postupujte dle první pomoci při popáleninách. Pokud je zraněný při vědomí a reaguje, nechte jej ležet s mírně zvednutou horní polovinou těla. Pokud zraněný po uvolnění dýchacích cest  nedýchá nebo nedýchá normálně, začněte resuscitovat.

Přečteno 960x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti