Poleptání

Poleptání vzniká působením kyselin a louhů na živou tkáň. Poranění vzniklé působením louhu, zásady je při stejné koncentraci závažnější, než poškození kyselinou. Poleptání je velmi nebezpečné, zvlášť, jde-li o poleptání dutiny ústní a trávicího ústrojí.

První pomoc
Obecná pravidla pro první pomoc při poleptání jsou stejná jako při popáleninách. Musíte co nejrychleji odstranit z postiženého látky způsobující poleptání. Pokud jsou žíraviny práškové nebo tuhé, odstraňte je na sucho, nikdy je neoplachujte, neboť voda by v tomto případě mohla stav ještě zhoršit! Při rozpouštění může vznikat teplo. Po mechanickém očištění je možno opláchnout tkáň dostatečným množstvím tekutiny.

Tekuté žíraviny odstraňujte proudem čisté vody po dobu asi 20 minut. Pouhé krátké opláchnutí by mohlo žíravinu jen naředit a stav zhoršit, proto ji musíte pořádně spláchnout z postiženého! Potřísněný oděv rychle, ale opatrně odstraň, aby nedošlo ke kontaktu žíraviny s pokožkou vaší nebo postiženého!

Oči zasažené žíravinou pak oplachujte čistou vodou. "Pokud má postižený kontaktní čočky, odstraňte je. Jak na to? Ideální je, pokud s Vámi zraněný spolupracuje. Předkloňte mu lehce hlavu, ukazovákem stáhněte spodní víčko, a následně čočku stáhněte z rohovky na spodní část bělma. Zde pak stačí čočku jemně uchopit mezi palec a ukazováček, aby se přehnula a ulpěla Vám na prstech. Pokud čočka nejde snadno v oku posouvat, bude třeba ji zvlhčit. Jestliže nemáte po ruce zrovna vhodný roztok či kapky, použijte čistou tekoucí vodu", upřesnil Daniel Szarvas z VašeČočky.cz. Při vyplachování očí nechte vodu téct od vnitřního očního koutku k vnějšímu, aby nedocházelo k poškození druhého oka. Při vyplachování musí oko mrkat a je-li třeba, musíte udržet oko otevřené třeba i za použití mírného násilí. Poté zkuste čočku opět vyjmout.

Po vypití žíraviny podávejte malé doušky čisté vody. Postiženému při vědomí nejdříve vypláchněte opakovaně ústa. Pak mu dejte po malých doušcích vypít asi jeden hrnek čisté vody. Loky vody tak opláchnou žíravinu ze stěny žaludku a pak zbytek vody rozředí látku v žaludku. Nevyvolávejte zvracení, nepodávej mléko ani živočišné uhlí!

Při poleptání kůže, očí nebo pozření žíraviny zavolejte ihned lékaře na čísle 155. Je dobré vědět o jakou látku šlo nebo mít její vzorek pro lékaře.

Přečteno 448x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti