Epileptický záchvat

Epileptický záchvat je často příznak nemoci epilepsie. Většina záchvatů končí spontánně, bez jakékoli pomoci. Díky křečím však může dojít k dušení nebo i zástavě srdeční. Proto po každých křečích musíme okamžitě kontrolovat vědomí a normální dýchání.

Příznaky epileptického záchvatu
Malý záchvat se projevuje nepřítomným pohledem postiženého, neodpovídá na otázky, dochází u něj k opakování určitých zvuků nebo slov, mlaskání, popotahování částí oděvu, může i zmateně přecházet. Z chování je zřejmé, že dotyčný přesně neví, co se s ním v tu chvíli děje.

U větších záchvatů pacient upadá do bezvědomí, má křeče končetin a těla. Pádem si může způsobit vážná zranění, zejména poranění hlavy.  Dále je možné pozorovat poruchy dýchání, zmodrání pokožky (především obličeje) a někdy dojde k zvýšené tvorbě slin a pokousání jazyka.

První pomoc
Během záchvatů by jste neměli postiženého fyzicky omezovat. Nepomáhá utěšování, uklidňování či násilné snahy o probuzení postiženého. Vaše pomoc během záchvatu by měla spočívat především v ochraně postiženého před nechtěným poraněním.

Pokuste se pacienta při pádu zachytit a z jeho blízkosti odstraňte všechny předměty, které by jej mohly ohrožovat. Uvolněte mu oděv tam, kde je příliš těsný, především u krku. Během záchvatu nenechávejte postiženého o samotě a přidržujte mu hlavu tak, aby se neporanil. Snažte se sledovat průběh záchvatu. Zavolejte záchrannou službu na čísle 155. Ihned po ukončení křečí zakloňte hlavu a kontrolujte návrat dýchání!

Většina lidí s epilepsií průběh svých záchvatů zná a je schopna po probrání říci, co je třeba udělat a jak jim můžete nejlépe pomoci.

Přečteno 644x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti