Cukrovka

Co je to cukrovka?
Cukrovka je závažné onemocnění, které vzniká neschopností organismu udržovat normální hladinu cukru v krvi. Pacienty s léčenou cukrovkou ohrožuje na životě snížená hladina cukru - hypoglykémie (kdy je v krvi nedostatek cukru  kvůli nevhodně použitým lékům nebo lačnosti).

"Výhodou" tohoto onemocnění je, že diabetik svoji diagnosu zná a většinou dokáže v případě problémů požádat o pomoc a zároveň poradit. Při dosud neléčené cukrovce vzniká stav hyperglykémie (kdy je v krvi je nadbytek cukru).

Příznaky hypoglykémie
Příznaky hypoglykémie, nedostatku cukru v krvi, jsou nevolnost z hladu, slabost, studený pot, bledost, zrychlený puls, zmatenost, změněné chování  připomínající opilost a třes končetin. Může dojít i k vzniku křečí a bezvědomí.

První pomoc u hypoglikémie
V případě akutní hypoglykémie u pacienta při vědomí podejte postiženému sladký nápoj, například kolu nebo oslazený čaj. Případně mu můžete dát na vycucání kostku cukru.  Pokud není schopen sám udržet hrníček se sladkým nápojem, nelejte mu nic do úst, položte jej na záda nebo na bok do zotavovací polohy (pokud zvrací) a ihned zavolejte lékařskou službu na lince 155. Pokud je postižený v bezvědomí, postupujte podle pravidel resuscitace a volejte záchrannou službu na lince 155.

Příznaky hyperglykémie
Příznaky hyperglykémie, nadbytku cukru v krvi, jsou výrazná žízeň a časté močení,  zvýšená únava, spavost, nechutenství, zvracení, zrychlený tep, bolesti hlavy a zápach dechu po acetonu.

První pomoc u hyperglikémie
První pomoc poskytnete zklidněním pacienta a podáním tekutin. Následovat by mělo okamžité přivolání zdravotnické pomoci na čísle 155 a  převoz do nemocnice!

 

 

Přečteno 1052x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti