Poranění oka

Mechanické poranění oka
Mechanické poranění oka vždy potřebuje lékařské ošetření. Drobné předměty se snaž odstranit výplachem čistou vodou. Nikdy z oka nevytahujeme předměty, které do něj vnikly!

První pomoc
K první pomoci při mechanickém poranění oka patří jen sterilní překrytí a to obou očí a dopravení postiženého k lékaři, nejlépe pomocí záchranné služby přivolané na lince 155. Při čekání na převoz k lékaři či do nemocnice uložte poraněného s lehce zvýšenou horní polovinou těla. Při dopravních nehodách s rozbitím skel vozidla, vždy myslete na možnost poranění očí skleněnými střepy.

Poleptání oka
Poranění oka poleptáním je většinou způsobeno působením chemikálií (např. čistícími prostředky, vápnem). Mezi hlavní příznaky poleptání oka patří poruchy vidění, bolesti v oku, otok oka a oční spojivky, popřípadě očních víček. Oko může více slzet.

První pomoc
Zasažené oko vypláchněte čistou vodou. Při vyplachování nechte vodu téct od vnitřního koutku oka k vnějšímu, aby nedocházelo k poškození i druhého oka. Při vyplachování musí oko mrkat a je-li třeba, musíte udržet oko otevřené třeba i za použití mírného násilí. Jednoduchou metodou pro vypláchnutí očí je obrátit víčka.

Nedovolte postiženému, aby si poleptané oko mnul. Na vypláchnuté oko přiložte sterilní krytí. Myslete i na skutečnost, že člověk s poškozením jednoho oka má větší šanci si poranit i oko druhé. Ke všemu dění se totiž postižený natáčí hlavně okem zdravým. Ihned zavolejte zdravotnickou pomoc na čísle 155.

Přečteno 347x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti