Rány a poranění

Rány rozdělujeme na povrchní a hluboké. Základním pravidlem u všech ran je: "Nic, co v ráně pevně drží, nevytahujeme". Obecně platí, že rány a jejich okolí vyčistíme a vydezinfikujeme. Jako dezinfekci rány používáme 3% roztok peroxidu vodíku. Okolí ran dezinfikujeme např. Septonexem, Ajatinem nebo Jodisolem. Pokud nemáme k dispozici žádný z těchto přípravků, použijeme čistou vodu. Vydezinfikovanou ránu překrýváme sterilním obvazivem.

Poranění řezná, sečná, bodná
Tato zranění vznikají působením ostrého předmětu na tělo pacienta. Rány jsou často hladké. Nůž a jiné předměty mohou proniknout nejen do kůže, ale i hluboko do těla. Zraněný zpravidla značně krvácí.

První pomoc
Nejdříve ránu a její okolí vyčisti desinfekcí. Poté ji zakryj sterilním materiálem. Malá ranka se zpravidla zahojí sama i bez ošetření lékařem. Větší a hodně krvácející rány vyžadují chirurgické ošetření a případné zašití rány. Pokud je v ráně stále zabodnutý předmět (nůž apod.), nikdy jej nevytahujeme. Mohlo by to zhoršit krvácení a postižený může rychle zemřít.

Poranění střelná
Může k němu dojít náhodně při nevhodné manipulaci se zbraní nebo záměrně při páchání kriminálních činů. Rozlišujeme, zda se jedná o zástře, kdy je kulka stále v ráně, a průstřel, když? kulka prošla skrz tělo nebo jeho část. Vstřel i průstřel mohou krvácet.

První pomoc
Vždy musíš nejprve zhodnotit, zda je místo pro tebe bezpečné!? Vstřel a případný výstřel sterilně překryj. Je-li to možné, ulož postiženého při vědomí do protišokové polohy a ihned volej záchranou zdravotnickou službu na čísle 155! U střelných poranění bys měl vždy informovat i policii České republiky na čísle 158. V první řadě se ale postarej o záchranu raněného. Zkontroluj vědomí, dýchání, popřípadě začni s resuscitací.

Poranění tržná a tržně-zhmožděná
Jako příklad si můžeme uvést poranění od skoby, která kouká ze zdi a roztrhne nám například kůži na ruce.

První pomoc
Nejprve musíš desinfekcí provést očištění rány a následně ji překrýt sterilním obvazem. V případě většího krvácení použij i tlakový obvaz. Tržné a tržně-zhmožděné rány by měl vždy ošetřit lékař. Často dochází k odumírání tkáně a dochází tak k hnisavým komplikacím při hojení. Proto raději zavolej lékaře na čísle 155.

Rána kousnutím
Při pokousání je velmi pravděpodobné, že je rána infikovaná a její hojení bude komplikované. Pokousání vždy vyžaduje zvláštní postup lékaře, který bude ránu ošetřovat.
Při pokousání je vhodné pokusit se zjistit totožnost majitele zvířete, které pokousání způsobilo. Pacient pak nemusí projít náročným vyšetřením a může být vyloučeno infikování životu nebezpečnou vzteklinou.

První pomoc
Jako u všech ran je nutná desinfekce a její sterilní krytí. Poraněného doprav do zdravotnického zařízení, nejlépe na chirurgické oddělení nebo zavolej lékařskou pomoc na čísle 155.

Povrchní odřeniny
Povrchní poranění může být i plošné a nemusí pronikat celou tloušťkou kůže. Zpočátku může drobně krvácet. U odřenin se krvácení u jinak zdravého člověka zastaví zpravidla samo. Hojí se strupem.

První pomoc
Odřeninu pečlivě omyj čistou vodou, vydesinfikuj a sterilně překryj. Pokud budeš postupovat pečlivě, a odřeniny nejsou rozsáhlé, nemusíš volat lékaře.

 

Přečteno 377x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti