Omrzliny, podchlazení

Podchlazení
Podchlazení nastává, když poklesne teplota těla pod 35°C. Nejčastěji k tomu dochází ve studeném počasí ve větru, v dešti nebo ve sněhu. Příčinou je obvykle nevhodný oděv při chladném počasí.

Příznaky
Podchlazený postižený je nemotorný a mluví nesrozumitelně, je zpomalený psychicky i fyzicky a může být i podrážděný. Kůži má studenou, je bledý a třese se zimou. Pokud zůstane bez pomoci, ztrácí vědomí.

První pomoc
Snažte se přesunout postiženého z nepříznivého počasí nebo prostředí. Podle možností mu poskytněte další oblečení, popř. deku. Opatrně postiženého oteplujte (teplou koupelí, zábalem) a podávej teplé tekutiny, ne však alkoholické. Pokud jde o těžké podchlazení, postižený ztrácí vědomí, nesmíte s ním hýbat a ihned volej 155. Do doby jejich příjezdu neustále sleduj stav vědomí a dýchání, případně zahajte resuscitaci.

Omrzliny
Omrzliny nejčastěji postihují výběžky těla jako jsou chodidla, prsty u nohou a na rukou, nos a uši, protože ty trpí v chladném počasí nedostatečným prokrvením.

Příznaky
V místě omrzliny je kůže bledá, chladná, necitlivá.

První pomoc
Na počátku, kdy kůže začíná teprve namrzat postižený pociťuje svědění a píchání. Odstraňte vlhký oděv, sundejte prstýnky a tělesným teplem místo zahřívejte. Popřípadě použijte teplou vodní lázeň s roztokem jodisolu (38°C). Nikdy místo netřete a puchýře nepropichujte. Pokud do 10 min. dojde ke zčervenání kůže a návratu citlivosti, není nutná další péče.

Postiženému zajistěte dostatečný přísun teplých nápojů. V případě většího rozsahu, či celkovým projevům podchlazení zajistěte lékařské ošetření voláním na linku 155.

 

Přečteno 350x
Hodnocení:
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti