Výkony zachraňující život

Zabránit úmrtí člověka, který je ve stavu ohrožujícím jeho život, může každý. Níže jsou uvedeny informace o postupech, které jsou k tomuto účelu určeny. Nejzávažnější stavy ohrožující život jsou:

 • zástava dechu a krevního oběhu – postiženého v tomto pro něho nebezpečném stavu zachráníte provedením resuscitace a přivoláním odborné zdravotnické pomoci;
 • masivní krvácení – postiženého se silným krvácením zachráníte zastavením krvácení a přivoláním odborné zdravotnické pomoci.

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

Každý živý tvor, včetně člověka, musí dýchat. Vzduch proudí skrz nos a ústa do plic. V plicích se kyslík dostává do krve a naopak z krve se přebírá kysličník uhličitý, který vydechujeme. Okysličená krev se pomocí krevního oběhu dostává dále do těla a jeho orgánů, kde předává kyslík tkáním. Proto je důležité udržet dýchací cesty volné a čisté.

 1. Otevření dýchacích cest - K neprůchodnosti dýchacích cest může dojít například při bezvědomí, kdy dojde k uvolnění svalstva těla. A protože i jazyk je sval, jeho uvolněním může dojít k ucpání dýchacích cest - k tzv. „zapadnutí kořene jazyka“. K uvolnění dýchacích cest postačí, když postiženému zakloníte hlavu a zvednete mu bradu.
 2. Zotavovací poloha na boku - Je-li postižený  v bezvědomí (nereaguje na oslovení ani mírnou bolest) je třeba neustále kontrolovat dýchání, což se nejlépe provádí na zádech. Pokud musíte od postiženého odejít, nebo máte dojem, že začíná zvracet, uložte jej do zotavovací polohy. Tato poloha pomáhá udržet volné dýchací cesty a tak působí preventivně proti případnému dušení postiženého. Zajišťuje odtok zvratků z úst a zamezí tím jejich vdechnutí. Pokud čekáte na záchranáře u člověka v bezvědomí, je lepší jej nechat na zádech a kontrolovat dech. Při nedostatečném dýchání zahajte ihned resuscitaci.
 3. Resuscitace - V případě, že postižený nedýchá nebo nedýchá normálně, začněte okamžitě s resuscitací."

Nepřímá srdeční masáž

Nepřímá masáž srdce je způsob pomoci, kterým můžete pomoci obnovit, krevní oběh u postiženého a zachránit mu tak život. Stlačováním hrudníku se vyhání krev ze srdce a velkých cév v hrudníku do plic a dalších životně důležitých orgánů.

Jak provádět nepřímou masáž srdce?

 1. Postižený musí ležet na zádech na pevné podložce. Je lepší stáhnout člověka z gauče nebo sedací soupravy na podlahu. Měkká podložka by totiž tlumila stlačování hrudníku a masáž by nebyla účinná.
 2. Poklekněte k postiženému.
 3. Přiložte dlaň ruky na střed hrudníku. To správné místo je uprostřed hrudníku. Druhou ruku položte na první.
 4. Netlačte vůbec na žebra, horní část břicha ani na dolní konec hrudní kosti!
 5. Nakloňte se nad hrudník postiženého a mějte paže natažené. Stlačování hrudníku provádějte vahou horní poloviny svého těla.
 6. U dospělého člověka se hrudník stlačuje o 5-6 cm proti tvrdé podložce. Stlačování provádějte v rytmu vánoční koledy „Rolničky, rolničky…“. To je minimálně 100 stlačení za minutu.
 7. Ještě si zapamatujte jednu důležitou věc! U miminek se masáž srdce  provádí pouze dvěma prsty jedné ruky, u větších dětí pak dlaní jedné ruky.

Umělé dýchání

Umělé dýchání je způsob jakým jeden člověk zajistí druhému přísun vzduchu do plic a tím mu dodá do těla kyslík. U utopených a malých dětí začínáme resuscitaci umělým dýcháním.
Umělé dýchaní provádíme nejčastěji z úst do úst, z úst do nosu, případně z úst do úst i nosu najednou. Postup je následující:

 1. Postižený musí ležet na zádech - poklekněte k němu a případně mu odstraňte z krku veškeré věci, které by mohly bránit dýchání (rozepni na košili knoflík u krku, odstraň kravaty, šátky a jiné předměty omotané kolem krku).
 2. Opatrně postiženému zakloňte hlavu a bradu mu zvedněte vzhůru.
 3. Palcem a ukazováčkem jedné ruky stiskněte postiženému nos, normálně se nadechněte a vdechněte vzduch do úst.U dětí a utopených začněte umělé dýchání 5 rychlými přiměřenými vdechy a nečekejte na první výdech postiženého.
 4. Pokud jste sami, resuscitaci provádějte asi 1 minutu a pak teprve zavolej záchranáře.

To, že provádíte umělé dýchání správně, poznáte tak, že hrudník postiženého se zvedá při každém vdechu. Pokud se tak neděje, zkontrolujte znovu průchodnost dýchacích cest. Pokud nelze provést umělý vdech, provádějte pouze stlačování hrudníku. Celý proces resuscitace opakujte do příjezdu odborné zdravotnické pomoci nebo dokud postižený nezačne sám dýchat.
U miminek (do 1 roku života) a malých dětí (od 1 roku do 8 let života) však dávejte pozor na přefouknutí žaludku! Aby k němu nedošlo, vdechujte u malých dětí přiměřené množství vzduchu  (cca jen polovinu vámi nadechnutého vzduchu). U miminek od 1 měsíce do 1 roku života pak použijte jen metodu „blafání“ – tzn., že vdechujete jen vzduch, který máte v ústech.

 

Přečteno 333x
Hodnocení:
Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz
 
Důležité radyPRO radnicePRO školyPRO děti